TÄVLINGSKATEGORIER

Bli bekant med kategorierna och kriterierna i tävlingen Våga vara företagsam.

I Våga vara företagsam-finalen utses de bästa NYT-företagen i Finland

De viktigaste priserna i finalen ges i kategorin “Bästa NYT-företag”. Vi utser en segrare i kategorin grundskolan + andra stadiet och en i högskolekategorin. Utöver de här två priserna belönar våra samarbetspartners NYT-företag i andra priskategorier. 

En jury som består av personer som är verksamma inom näringslivet utser vinnarna i det finländska mästerskapet. Juryn bekantar sig under själva evenemanget med företagens verksamhet genom att intervjua företagarna. Domarna har också haft tillgång till det material som deltagarna sänt in på förhand. 

Juryn utvärderar finalens NYT-företag baserat på följande:

  • Det på förhand inskickade materialet (Pitch-deck och introduktionsvideo)  
  • Intervjuerna som domarna utför (via Microsoft Teams 18.4)  
  • Företagspresentationer (max. 4 minuters presentation)  
  • Mässevenemanget (aktiviteter och upplägget i mässmontern)

 

Regionala evenemangs priskategorier

Finalens priskategorier

Våga vara företagsam-finalen 2024: tävlingskategorier och kriterier

Bästa NYT-företag | Grundskolan och andra stadiet  

Bästa NYT-företag | Högskolenivån  

Bästa affärsidé 

Bästa produkt  

Bästa tjänst  

Framtidens innovation

Bästa ansvarsfulla företag

Bästa ensamföretagare 

Bästa försäljningsteam 

Bästa mässmonter 

Bästa säljpitch 

Alumni Leadership

Uskalla Yrittää -finaali 2023 Elhi NY

Bli bekant med de kategorierna och kriterierna i regionala tävlingen Våga vara företagsam 2024!

På regionevenemangen i Våga vara företagsam har de unga möjlighet att presentera sina produkter och tjänster. De har också möjlighet att tävla om priser i olika kategorier och om en plats i den riksomfattande Våga vara företagsam-finalen. 

Studerande i grundskolan, andra stadiet och högskolor och deras NYT-företag kan delta i de regionala evenemangen och tävlingarna. På den här sidan hittar du information om alla tävlingskategorier och kriterier på regionevenemangen.

Det slutliga antalet tävlingskategorier i olika regioner beror på det totala antalet NYT-företag som anmält sig till tävlingen.

Tävlingskategorier på regionevenemangen i Våga vara företagsam 2024

I tävlingarna på Våga vara företagsam-regionevenemangen bedöms alla tävlande NYT-företag utifrån samma kriterier. Antalet NYT-företag som belönas på olika regionevenemang beror på antalet NYT-företag som anmält sig till tävlingen i den aktuella regionen. Från varje regionala tävling väljs 1–12 NYT-företag till finalen. Genom detta har NYT-företagen i alla regioner jämlika möjligheter att ta sig till finalen. 

Bästa NYT-företag

Bästa affärsidé

Bästa produkt

Bästa tjänst

Bästa mässmonter

Bästa säljpitch

Har du frågor?

Ta kontakt!

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Sakkunnig, ungas företagskunnande

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260