GE DIN TID TILL UNGDOMAR

Som frivillig kan du dela med dig av din erfarenhet av arbetsliv, samhälle och företagande.

Intresserad av frivilligarbete för barn och unga?

Det kan vara en mycket betydelsefull upplevelse för de unga att få möta en utomstående vuxen som uppmuntrar och inspirerar dem.

Vi vill stödja ett mångsidigt samarbete, och det finns många olika roller för frivilliga i våra program. Du får handledning och tips för samarbetet. Förväntningarna på samarbetet och gruppens behov diskuteras på förhand tillsammans med läraren.

Job Shadow

Job Shadow för samman ledare och framtidsaktörer

Under Job Shadow-dagen, som Ung företagsamhet och ekonomi NYT ordnar, får ledare i olika branscher en ung framtidsaktör till sitt arbetspar under en arbetsdag. De unga kommer från olika delar av Finland. Samtliga har deltagit i NYT:s program för företagarfostran som ordnats som en del av undervisningen i deras skolor.

Nästa Job Shadow-dag ordnas den 4 oktober 2023.

Läs mer om Job Shadow

Rådgivare, mentor, partner

Frivilligarbete i våra lärandehelheter

Frivilligarbete som görs av aktörer utanför skolan har en viktig roll i våra lärandehelheter. Den frivilliga kan vara en känd eller okänd företagare, representant för affärslivet eller tredje sektorn. En vuxen som vill dela sin tid och sin erfarenhet och arbeta för barn och unga.

 

Så här kan samarbetet vara i våra olika lärprogram

Läs nedan om exempel på olika sätt att samarbeta med oss, och fråga mer!

Programmet Ett år som företagare

Programmet Miniföretagarna

Kontakta oss och bli frivillig