MINIFÖRETAGARNA

Programmet Miniföretagarna erbjuder barnen ett äventyr i företagandets värld.

Vi utvecklar något nytt!

Om du är intresserad av undervisningsmaterial för företagsamhetsfostran i lågstadiet för läsåret 2024–2025, vänligen skicka dina kontaktuppgifter till vår kundtjänst på info@nuortennyt.fi.

Vi utvecklar för närvarande ett nytt program för företagsamhetsfostran för femteklassare i grundskolan. Efter lärarens bedömning kan programmet även användas i årskurs 4–6. i grundskolan.


         

Upptäcktsresa i företagandets värld

Miniföretagarna är ett program för företagsamhetsfostran för årskurserna 4–6 i grundskolan. I programmet Miniföretagarna hittar barnen på och grundar egna miniföretag i grupp. Samtidigt får de aktivt öva sig i nyttiga företagarfärdigheter.

Programmet stödjer målen för mångsidig kompetens på ett inspirerande och motiverande sätt. Programmet kan också genomföras på läroämnesnivå.

För vem För årskurserna 4–6 i grundskolan.
Längd Programmets rekommenderade längd är 10–20 lektioner. Programmet kan också genomföras som ett omfattande projekt under hela läsåret.
Innehåll Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Inlärningsmål

I programmet får eleverna öva sig att samarbeta, växelverka och uppträda. De får också öva sig att arbeta uthålligt och långsiktigt.

Programmet kan genomföras som ett valbart ämne, som ett mångvetenskapligt lärområde eller kombinerat med de innehållsliga målen för olika läroämnen.

Programmets teman

Programmet Miniföretagarna är ett omfattande lärområde med nio teman. Temana kan genomföras i kombination med olika läroämnen. Temana innehåller företagsidén, verksamhetsplanen, varumärken, försäljningen, prissättningen, marknadsföringen, att presentera, försäljningsevenemanget och bokslutet.

Läs mer om programmets teman och innehåll längst ner på sidan.

Programmet erbjuder läraren

 • Ett färdigt läromaterialspaket för undervisning i företagande och arbetslivsfärdigheter
 • Stöd och utbildning för genomförandet av programmet
 • Nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet

Det här får du när du beställer programmet Miniföretagarna

 • Lärarens guide

 • Miniföretagarens handböcker för eleverna

 • Miniföretagarna T-tröjor för alla elever

 • Webbmaterial

 • Mobilspelet Miniföretagarna

 • Intyg

Lektionens innehåll och mål

1. Vingar åt idéerna

2. Namn och planer

3. Att branda

4. Fart på kanonförsäljarna!

5. Vi talar om pengar

6. Marknadsföring

7. Mot den avslutande höjdpunkten

8. Den avslutande höjdpunkten

9. Bokslutsfest

Har du frågor om programmet?

Ta kontakt!

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Sakkunnig, ungas företagskunnande

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260

Kolla in våra andra tjänster för lågstadiet

Miniföretagarna och mycket mer – använd vår servicestig i din undervisning!