/ Nyheter, Företagsamhetsfostran

Enkät: Studier i företagsamhet lär barn och unga samarbetskunskaper och uthållighet

Enligt lärare och unga utvecklar NYTs företagarprogram många nyttiga färdigheter. I svaren betonas framför allt samarbetsfärdigheter och ansvarstagande. Enkäten handlade om programmen Ett år som företagare och Miniföretagarna som används runt om i Finland i skolor och läroinrättningar. Över 1000 lärare och unga besvarade enkäten.

Vuosi yrittäjänä -nuoret Etu-Töölön lukio 2022

I enkäten undersöktes inlärningen av företagsamma färdigheter genom tre temaområden. Dessa är centrala färdigheter i läroplanens delområde för mångsidig kompetens:

 

  1. Självkännedom, att känna igen sina styrkor och färdigheter
  2. Resiliens och uthållighet
  3. Samarbetsfärdigheter

 

Dessutom mätte man nivån av företagarattityd. Enkäten skickades till barn och unga i lågklasserna, högklasserna och andra stadiet.

 

Lärarna ser en positiv förändring hos eleverna

Lärarna som undervisade Miniföretagarna eller Ett år som företagare -programmen är mycket nöjda med att barn och unga lär sig viktiga interaktionsfärdigheter, får en bättre självkänsla och får samtidigt lära sig centrala arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter.

Det var vanligare att lärare upplevde att elevernas färdigheter hade förbättrats. Lärarna ansåg att eleverna lärde sig att samarbeta, lyssna på andra och göra kompromisser. Genom företagarprogrammen växer även ungas förtroende på sina färdigheter.

När de gällde hur resiliens och samarbetskunskaper förbättrades gav lärarna vitsordet 4 av 5 möjliga. Lärarna var i allmänhet enhetliga gällande denna fråga. Lärarna ansåg att ungas kunskaper hade vuxit mest när det gällde samarbete (4,7/5) och ett förtroende på de egna färdigheterna (4,4/5).

Aktivt lärande motiverar och inspirerar

Enligt barn och unga lärde de sig via företagarprogrammen mest om samarbete och att hantera känslan av osäkerhet.

Eleverna som deltog i Miniföretagare-programmet för lågklasserna hade lärt sig mest om att samarbeta. Eleverna i lågklasserna upplevde också att de lärt sig att lyssna på andras åsikter (4,2/5) och att hjälpa kompisarna då de behöver hjälp (4,2/5).

I svaren som gavs av unga som deltagit i Ett år som företagare betonades vid sidan av samarbetskunskaper även färdigheter som är sammankopplade med resiliens. Ungdomarna upplevde att de lärt sig att fortsätta arbeta, även om det ibland kändes svårt (4,1/5) och att lära sig av nya situationer (4,2/5).

Både lärare och unga tyckte om det aktiva inlärningssättet företagarprogrammen erbjöd. Mångsidiga kunskaper fås genom att göra och pröva sig fram. I programmen får barn och unga skapa egna produkter och ta ansvar över större helheter.

Lärare ansåg att programmen ökar en positiv attityd gentemot företagande och gjorde arbetslivets mångfald mer konkret. Unga ansåg, att även om de lärt sig konkreta företagarkunskaper vid sidan av samarbetskunskaper och uthållighet, är företagande inte lätt, utan kräver mycket kunskaper och färdigheter.

Enkäten besvarades av 996 unga och 115 lärare.

Information om Ett år som företagare och Miniföretagarna

Ett år som företagare är världen största företagarprogram för unga. I Finland är det Ung företagsamhet och ekonomi NYT som organiserar verksamheten. I det populära programmet får unga mångsidiga kunskaper och färdigheter om företagande samt om ekonomi och arbetslivet. I programmet Ett år som företagare skapar unga ett NYT-företag. Företagsamhetsfostran i skolor tillåter en trygg miljö att öva på kreativitet, ekonomikunskaper och företagsamhet inför livet efter skolan.

Miniföretagarna är ett företagarprogram för elever i klass 4-6. I programmet får eleverna planera och skapa ett miniföretag i smågrupper och övar på praktiska företagarkompetenser. Programmet stöder inlärningen av mångsidiga kompetenser.