/ Nyheter, Våga vara företagsam

Två priser till Finland i Europas största entreprenörskapstävling för ungdomar

Gen-E 2023 VAPU NY

Entreprenörskapstävlingen Gen-E 2023 samlade över 800 unga entreprenörer, deras lärare, affärspartner och beslutsfattare från hela Europa för att utforska nya affärsidéer och innovationer. Tävlingen ägde rum den 11–14.7 i Istanbul. Finland representerades i tävlingen av ungdomsföretagen Vapu NY från Tavastehus och Toteuma NY från Jyväskylä. Toteuma vann första pris i kategorin för startup-företag och Joseph Munyandamutsa, verkställande direktör i Vapu NY-teamet, vann ett specialpris för sina ledaregenskaper och sin potential.

Gen-E organiseras av paraplyorganisationen för Ung företagsamhet och ekonomi NYT Junior Achievement Europe (UF Europe) och UF Türkiye, föreningen för årets arrangör. Hundratals ungdomar från över 40 europeiska länder deltog i tävlingen. De tävlande lagen valdes ut bland mer än 390 000 UF-elever för läsåret 2022–23. EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager och Karen Reddington, VD för FedEx Express Europe, deltog också i det tre dagar långa evenemanget.

De ungdomar som tävlade i evenemanget har deltagit i sina hemländer genom att delta i programmet Company of the Year, som i Finland går under namnet Ett år som företagare. Lärare undervisar programmet runt om i Finland i gymnasieskolor, på andra stadiet och inom högre utbildning.

Huvudvinsterna gick till innovativa företagsidéer

Ett spännande och matematiskt tanke- och kreativitetsspel; en innovativ applikation för att stöda neurodiversitet; idrottsskydd som är specialdesignade för kvinnokroppen; informationssökningsverktyg för mätning av underjordisk infrastruktur – bland annat dessa belönades i GEN-E-tävlingen.

Vinnare av Gen-E 2023 huvudprisen är:

• Isometricks (Grekland), belönades som Årets företag i kategorin för skolor på andra stadiet

• Toteuma (Finland), belönades som Årets Start Up-företag på högskolenivå

• Mindcore (Isle of Man), belönades som Årets innovation på högstadienivå

• Tiaki (Storbritannien), belönades som Årets innovation på högskolenivå

Från Finland deltog företagen Vapu NY och Toteuma NY

Finland representerades vid evenemanget av två lag som vann den nationella tävlingen för studerande Ett år som företagare i Helsingfors i april. Innan finalen ordnades 10 semifinaler runt om i Finland.

Vapu NY, ett företag som drivs av ungdomar som studerar vid yrkesinstitutet Tavastia, organiserar aktiviteter för äldre människor som bor ensamma och i servicehem.

Vapu NY:s affärsidé aktiverar de äldre åldersgrupperna i vårt samhälle. Företagets ägare har tagit ett starkt och passionerat grepp om de problem de har identifierat och utvecklat en lösning som kombinerar teknik och mänskliga kontakter. Tjänstekonceptet har noggrant studerats och utvecklats. Företaget har identifierat de specifika behoven hos sin målgrupp. Affärsidén har byggts upp kring ett starkt och mångsidigt team och samarbetsnätverk. Ett socialt viktigt problem har behandlats ur en ny synvinkel.

Joseph Munyandamutsa, medlem i Vapu NY-teamet, vann vid evenemanget ett specialpris för sina ledaregenskaper och sin potential. Priset delades ut av UF Alumni Europe-samfundet i samarbete med Delta Air Lines. Joseph var glad över priset och berättade att det har varit väldigt givande att få träffa unga företagare från olika länder.

”Fint att se så många ivriga och ambitiösa unga företagare. Dessutom roligt att få synlighet till Finland!”, säger Joseph Munyandamutsa.

Toteuma NY

Toteuma NY, som vann första priset i Startup-kategorin, består av ett team som studerar vid Jyväskylä universitet. Toteuma erbjuder underjordiska lokaliseringstjänster för el, internet, värme, vatten och annan infrastruktur. Toteumas affärsidé att samla in geospatial data om underjordisk infrastruktur uppfyller ett verkligt behov i en bransch av samhällelig betydelse. Affärsmodellen har formulerats så att den är begriplig för lekmän, marknaden har studerats och en tydlig målgrupp har hittats. Planen har redan i stort sett utvecklats i praktiken, och företaget blickar också mot framtiden.

Ungdomarna fick tips av professionella i företagslivet

På GEN-E deltog ungdomarna i intervjuer med domare, bildade nätverk med studerande från andra länder och presenterade sina företag vid ett mässevenemang i Istanbul.     Enligt Salvatore Nigro, vd. för UF Europe, är UF-nätverkets uppdrag att göra det möjligt för unga människor i Europa att utveckla de färdigheter och tankesätt som hjälper dem att göra sina samhällen framgångsrika och förhindra utslagning.

”Vinnarna av Gen-E 2023 är en inspiration för alla unga européer, konstaterar Nigro.

Om Gen-E-evenemanget

Gen-E 2024 kommer att äga rum i Catania, i Italien. Mer information www.gen-e.eu

Förra läsåret erbjöd nätverket UF Europe mer än 6,6 miljoner lärandeupplevelser för ungdomar.

Mediekontakter:

Kaisa Huikuri,  045 773 49347, kaisa.huikuri@nuortennyt.fi