/ Nyheter

Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner stöder TATs svenskspråkiga verksamhet – målet är att servicestigen når allt fler barn och unga!

Svenska kulturfonden stöder Ekonomi och ungdom TAT med 50 000 euro under åren 2022-2023 och Svenska folkskolans vänner med 35 000 euro år 2022 respektive år 2023.

Med hjälp av stödet från Kulturfonden och SFV kan TAT sprida sina svenskspråkiga tjänster, samt erbjuda lärarutbildning så att alla barn och unga, oberoende språk, får samma färdigheter i ekonomi, arbetsliv och företagsamhet. Det främsta syftet är att förbättra svenskspråkiga ungdomars ekonomi- och arbetslivsfärdigheter genom att utveckla TATs skol- och servicestig på svenska.

 

”Vi på Ekonomi och ungdom TAT vill att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig ekonomifrågor och blir ivrig över företagsamhet. En förutsättning för att uppnå det här målet är att alla våra tjänster finns tillgängliga på svenska och understöd från stiftelser och fonder bidrar till att göra det möjligt”. – Jenni Järvelä, verkställande direktör på Ekonomi och ungdom TAT.

Ekonomi och ungdom TAT erbjuder unga information om och erfarenheter av ekonomi, arbetsliv och företagande. En viktig del av verksamheten är också att erbjuda lärare som arbetar i svenskspråkiga skolor fortbildning i anknytning till temat samt högklassigt läromaterial om ekonomi- och arbetslivsteman för skolor. Alla TATs tjänster utgår från de nationella läroplanerna och är därmed en naturlig del av undervisningen. TATs multiprofessionella personal, som har breda pedagogiska kunskaper om ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetsfostran, möjliggör mångsidiga och högklassiga tjänster som utvecklas kontinuerligt.

”År 2017 stödde SFV TATs svenskspråkiga verksamhet med ett bidrag på 100 000€ för översättning av Businesskurserna. Avsikten var att ge svenskspråkiga unga samma möjligheter som finskspråkiga att lära sig kunskaper i ekonomi som inte ingick i gymnasiets läroplan, men som är till nytta i framtiden. Samma målsättning ligger bakom det fortsatta understöd som SFV sedan 2021 beviljat TAT för utvecklandet av den svenskspråkiga servicen. Vi värdesätter det arbete TAT gör genom bland annat Företagsbyn och Businesskurserna, så att barn och unga skall få insikt i arbetslivet, utveckla färdigheter, hitta sina styrkor och bredda sin syn på det kunnande de besitter och senare behöver i arbetslivet. TATs svenskspråkiga service har utvecklats på ett berömligt sätt och deras arbete för en jämlik utbildning ligger i tiden och pekar på ett samhälleligt ansvar som vi gärna vill hjälpa TAT att bära”, berättar Niklas Wahlström, sektoransvarig för utbildning på SFV.

”Svenska kulturfonden stöder gärna Ekonomi och ungdom TATs svenskspråkiga verksamhet. Verksamheten stöder de ungas utveckling till ansvarstagande medborgare och ger dem allmänbildande färdigheter de behöver i samhället. Kunskap om ekonomi och företagande är en viktig aspekt av detta och speciellt i framtiden behövs företagsamhet då arbetslivet förändras mot en kultur där arbetstagare allt mer sysselsätter sig själva på olika vis”, säger Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman på Svenska kulturfonden.

 

Tilläggsuppgifter:

Jenni Järvelä

verkställande direktör, Ekonomi och ungdom TAT

jenni.jarvela@tat.fi
040 556 7156