/ Nyheter

Mångsidiga arbetslivskunskaper hör till alla unga – Jobbcoachen får nya språkversioner och ännu bättre tillgänglighet

Jobbcoachen är din arbetslivscoach i mobil version. Nu finns appen med innehåll även på somaliska, arabiska och ryska. Dessutom kan du använda appen via webbläsare.

Från början av året 2023 kan man använda appen Jobbcoachen även på somaliska, arabiska och ryska. Språkversionerna är uppbyggda så, att en del av materialet är på lätt finska och en del av materialet som behandlar arbetslivsvokabulär är på den ungas eget modersmål. Med de nya språkversionerna är förhoppningen att stöda unga som har eventuellt svårt att komma in i arbetslivet. Appen Jobbcaochen har möjligheten att sänka på tröskeln till arbetslivet, låta unga få positiva erfarenheter av arbetslivet och således öka på ungas välmående.

Det är viktigt att varje ungdom får en mångsidig och kvalitativ grund att stå på inför det kommande arbetslivet.

”Vi vill förbättra ungas möjligheter att få jobb och således minska risken på utslagning. Vi ser också ett behov att stärka arbetslivskunskaperna hos ungdomar med invandrarbakgrund. Med de nya språkversionerna säkerställer vi att alla får aktuella kunskaper om arbetslivet på ett förståeligt sätt”, sammanfattar TATs sakkunniga Essi Lehtovaara, som ansvarar för tjänsten Jobbcoachen.

Appen Jobbcoachen kan nu användas via webbläsare

Jobbcoachen är en arbetslivscoach för alla mellan 13 och 25 år. Mobilappen lär den unga att känna igen sina styrkor och färdigheter, samt hjälper att söka jobb, skriva CV och förbereda sig inför arbetsintervju. Från början av året finns appen tillgänglig även via webbläsare i adressen duunikoutsi.fi

”Vi har lyssnat på respons vi fått av studiehandledare och skapat en egen sida som kan användas via webbläsare. Ungas telefoner är fullproppade med olika appar, men nu kan man använda Jobbcoachen även om man inte har utrymme på sin mobiltelefon”, säger Lehtovaara.

Språkversionerna har skapats i samarbete med Åbo stad för att öka på ungas möjligheter att komma in i arbetslivet i området Egentliga Finland. Webbläsarversionen har skapats tillsammans med Osaamiskeskus Kentauri.

Mer information ger

Essi Lehtovaara

Essi Lehtovaara

Sakkunnig, innehåll och utveckling

essi.lehtovaara@nuortennyt.fi

040 7411 860