/ Blogg

Ge lån! – och andra utrop i Företagsbyn

Yrityskylä_Espoo_Yläkoulu

Företagsbyn är för mig en ny bekantskap. I egenskap av anställd vid Ung företagsamhet och ekonomi NYT hade jag nyligen möjligheten att hoppa in som assisterande handledare under en dag i Företagsbyn för högklasserna i Kajsaniemi i Helsingfors. Under hösten är det elever i årskurs 9 i finskspråkiga skolor som besöker Företagsbyn. Under vårterminen är det också de svenskspråkiga elevernas tur.

En uppenbart nervös lärare dyker upp tillsammans med sin elevgrupp. Det är första gången läraren besöker Företagsbyn och hon vet inte riktigt vad hon kan förvänta sig. Spelet introduceras av Företagsbyns rutinerade ledare. En elev visar i starten att han inte har intresse att delta och rullar sin stol så han inte kan se skärmen på vilken spelet introduceras.

Men vips, då spelet är i gång ändras den avvaktande stämningen. Eleverna bildar ledningsgrupper i ett företag. Grupperna tävlar sinsemellan om vem som når bästa ekonomiska resultat och får bästa ryktespoäng. Eleverna samarbetar med glödande kinder. Just i den här elevgruppen talar mera än hälften av eleverna ett annat språk än finska i sina hem. Flertalet av dem läser finska som andraspråk. Samarbetet och diskussionerna i grupperna fungerar både på finska och engelska.

Ledningsgrupperna tar ställning till bland annat om företaget behöver lån för sin verksamhet. Ifall de behöver lån uppsöker de banken, där jag har möjlighet att assistera som banktjänsteman och företagsrådgivare. En elev rusar in med ett enda utrop: ”Ge lån!”. Här är det bra att det under spelets gång blir uppenbart att de så kallade ryktespoängen är viktiga. Hur du bemöter kunder, bankens personal och beaktar teman som ansvarsfullhet och hållbarhet spelar en viktig roll.

Varje möte i Företagsbyn är en möjlighet att lära sig. Under spelets gång blir alla säkrare i möten med obekanta vuxna. ”Ge lån”-utropen förvandlas till artiga diskussioner med god argumentering. Som banktjänsteman har man också som uppgift att förklara skillnaden mellan ”fast ränta” och ”marknadsränta” för sina kunder. En kunskap som alla ungdomar kommer att ha nytta av då de stiger ut i vuxenlivet.

Hur gick det då för gossen som visade aktivt ointresse i början? Han slukades totalt av spelupplägget och blev en hejare på försäljning. Han vågade begära höga pris för de produkter han erbjöd och var duktig på att förhandla. Kunde tänka mig att han i framtiden hittar sina professionella styrkor just i detta. Den nervösa läraren slappnade också av och var uppenbart nöjd med hur dagen förlöpte och eleverna arbetade tillsammans.

Det sägs att det krävs en hel by för att fostra ett barn. Varje elev skall ges kunskaper i hur samhället och ekonomin fungerar. Det här är en nödvändighet för att ha en känsla av mening och kontroll över den egna tillvaron. Då hela byn behövs för att fostra barn och unga är NYT Företagsbyn till stor hjälp.

 

Över 85% av kommunerna har avtal med Ung företagsamhet och ekonomi NYT om Företagsbyns tjänster för kommunens elever i åk 6 och/eller åk 9. I spelet för lågklasserna bekantar man sig med olika yrkesroller och hur samhället fungerar. Eleverna i årskurs 9 bildar team som tävlar sinsemellan med att leda ett företag och sträva efter bästa möjliga resultat och ryktespoäng.