Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Taloussankari | Matematiikan oppituntimateriaali

taloussankari, matematiikka

Oppitunti 1: Tienaaminen ja säästäminen osana järkevää rahankäyttöä

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas oppii tienaamisesta ja säästämisestä. Oppilas ymmärtää säästämisen vaikutuksen talouteen.
 • Oppilas ymmärtää heräteostoksien tekemisen yhteyden säästämiseen.
 • Oppilas pääsee käyttämään matematiikassa oppimiaan laskutoimituksia ja -sääntöjä esimerkkitehtävissä.

 

Oppitunnin rakenne

Tunnin kesto 45 min

1. Oppitunnin aiheeseen tutustuminen (5 min)

2. Pelin pelaaminen: 1. Mummun työleiri, 2. Muutakin kuin duunii ja 3. Eka työ (noin 15 min)

3. Itsenäinen laskutehtävien tekeminen (25 min)

 • Taskurahaa mainoslehtisiä jakamalla
 • Säästöjen karttuminen mopoon
 • Heräteostosten vaikutus säästämiseen
 • Alennusmyynnit
 • Lisätehtävät: 3b ja 4

4. Tehtävien tarkistaminen ja kotitehtävän antaminen (5 min)

 

Sanasto

 • Tienaaminen: Rahan ansaitsemista esimerkiksi tehdystä työstä. Tienattu palkka ilmoitetaan yleensä bruttopalkkana, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Kun palkasta vähennetään verot ja muut maksut, käytetään palkasta nimeä
 • Säästäminen: rahan laittamista sivuun myöhempää käyttöä varten. Säästämisellä voi varautua yllättäviin tilanteisiin tai johonkin suurempaan hankintaan.
 • Heräteostos: Äkillisesti tai suunnittelematta tehty hankinta (esim. herkut tai alennusmyynnistä ostettu vaate).
 • Yhteisövero: yhteisön tulovero, joka Suomessa peritään yhteisön tuloksesta. Esimerkiksi osakeyhtiöt maksavat Suomessa yhteisöveroa.

 

Valmistelut ennen oppituntia

 • Pidä esillä alla oleva oppituntisuunnitelma, jotta ohjeet ovat helposti saatavillasi tunnin edetessä. Pidä lisäksi auki opettajan tehtävät ja vastaukset, jotta voit auttaa oppilaita tarvittaessa heidän tehtävissään. Oppitunnin laskutehtävät vastauksineen löydät alapuolelta.

Tehtävien ohjeistukset ja vastaukset opettajalle 1. oppitunnille | Matematiikka

 • Avaa myös alla olevasta linkistä oppilaiden ohjeet oppilaiden nähtäväksi. Ohjeet on hyvä heijastaa taululle oppilaiden nähtäville. Mikäli luokassa on hyvin eri tasoisia oppilaita, kannattaa opettajan tulostaa tehtävät ennen tuntia, jotta eri aikaan eteneminen on oppilaille mahdollista.

Oppilaiden ohjeet 1. oppitunnille | Matematiikka

 • Varaa oppilaille laitteet Taloussankari-pelin pelaamista varten (kännykkä, tabletti tai tietokone). Peliin pääsee tästä.

 

Vinkkejä oppitunnin pitämiseen opettajalle

 • Mikäli oppilasryhmä pitää ryhmätöiden tekemisestä, voi oppilaat jakaa pelaamisen jälkeen 3-4 hengen ryhmiin ja laskutehtävät voi tehdä ryhmissä. Oppitunnin päätteeksi jokainen ryhmä esittelee vastauksensa ja oikeat vastaukset tarkistetaan yhdessä.
 • Laskutehtävien tulostaminen eri pisteille luokkaan. Oppilaat voivat käydä oma-aloitteisesti pisteillä lukemassa laskutehtävän tehtävänannon ja palata omalle paikalleen tekemään tehtävää. Mikäli luokassa on tilaa, oppilas voi myös asettautua pisteen viereen tekemään tehtävää.
 • Laskutehtävien tulostaminen jokaiselle oppilaalle. Tällöin ohjeistetaan oppilaat tekemään itsenäisesti tehtäviä pelaamisen jälkeen. Etenkin jos luokassa on paljon eri tahtiin tekeviä oppilaita, voi tämä olla toimiva ratkaisu. Oppitunnin päätteeksi tai tehtävän teon lomassa käydään läpi oikeat vastaukset.

 

Oppituntisuunnitelma

Aloita oppitunti kertomalla oppilaille, mitä oppitunnilla tehdään: oppitunti käsittelee tienaamista ja säästämistä. Ensin pelataan Taloussankari-peliä ja sen jälkeen oppilaat tekevät laskutehtäviä. Lopuksi käydään tehtävät yhdessä läpi.

Huom! Oppitunnin laskutehtävät ovat kuvitteellisia ja on hyvä muistaa, että eri ihmisillä on eri määrä rahaa käytettävissä. Tehtävissä on vain esimerkkejä tienaamisesta ja säästämisestä tiettyine summineen.

 

1. Aiheeseen herättely (noin 5 min)

Herättele oppilaita oppitunnin aiheeseen. Kannusta oppilaita pohtimaan alla olevien vaihtoehtojen kautta omia kulutustottumuksia.

Vaihtoehdot aiheeseen herättelyyn:

Vaihtoehto 1:

Oppilaat nostavat käden ylös, jos vastaus herättelykysymyksiin on kyllä. Lisäksi opettaja voi halutessaan valita jonkun oppilaan kertomaan esimerkin tai kertoa niitä itse.

 • Oletteko joskus säästäneet rahaa johonkin isompaan hankintaan? Opettaja voi itse kertoa, mihin hän on viimeksi säästänyt rahaa ja mihin hän oppilaiden iässä säästi rahaa.
 • Oletteko koskaan laskeneet, kuinka paljon jokin tuote maksaa alennuksen jälkeen? Opettaja voi kertoa esimerkin, kuinka paljon käytti vähemmän rahaa, kun osti alennuksessa olevan tuotteen/palvelun normaalihintaisen sijasta.
 • Oletteko joskus valinneet edullisemman tuotteen vastaavan kalliimman tuotteen sijasta? Opettaja voi kertoa esimerkin, kuinka paljon on säästänyt kun on valinnut edullisemman tuotteen kalliimman sijasta (esim. auto, puhelin, polkupyörä tms.).
 • Oletteko tienanneet rahaa tekemällä pieniä askareita kotona tai jossakin muualla? Opettaja voi kertoa esimerkin omasta lapsuudestaan tai nuoruudestaan.
 • Oletteko ostaneet jonkun haluamanne tuotteen vain hetken mielijohteesta? Opettaja voi kertoa esimerkin.
 • Oletteko tehneet hutiostoja? Opettaja voi kertoa esimerkin omasta hutiostostaan.

 

Vaihtoehto 2:

Oppilaat voivat katsoa Puhutaan rahasta -videon. Videolla puhutaan nuorten kulutustottumuksista ja rahankäytöstä. Linkki videoon. 

 

2. Pelin pelaaminen (noin 15 min)

 • Ohjeista oppilaita pelaamaan Taloussankaria 15 minuutin ajan. Tavoitteena on pelata luvut 1. Mummun työleiri, 2. Muutakin kuin duunii ja 3. Eka työ.
 • Oppilaat pelaavat siihen saakka, mihin pääsevät 15 minuutin aikana. Luvut voi pelata tarvittaessa loppuun kotitehtävänä.
 • Peli löytyy osoitteesta taloussankari.com
 • Pelin lukujen aiheena: rahan käyttäminen, tienaaminen, säästäminen ja kestävät kulutusvalinnat.

 

3. Tehtävien tekeminen (noin 25 min)

 • Pelaamisen jälkeen oppilaat voivat alkaa tekemään laskutehtäviä. Jaa tehtävät oppilaille tai näytä tehtävät yksi kerrallaan taululta. Tehtäviä voi tehdä itsenäisesti, ryhmissä tai pistetyöskentelynä. Tehtävät löytyvät skrollaamalla hieman ylemmäs, ”Oppilaiden ohjeet 1. oppitunnille” -painikkeesta.

 

4. Tunnin lopetus (noin 5 min)

 • Oppitunnin päätteeksi katsotaan yhdessä oikeat vastaukset laskutehtäviin.
 • Loput laskutehtävät ja pelin pelaamisen (luvut 1-3) voi antaa oppilaille kotitehtäväksi.
 • Opettajan oikeat vastaukset laskutehtäviin löytyvät ”Valmistelut ennen oppituntia” alaotsikon alta, hieman ylemmäs skrollaamalla.

 

Mikäli teillä on aikaa, voit käydä oppilaiden kanssa lisäksi keskustelua vuosipalkasta. Onko Kallen sedän vuosipalkka vuositasolla keskivertoinen vai suurempi tai pienempi kuin keskivertosuomalaisen vuosipalkka? Keskustelun avuksi tietoa löytyy palkkadata.fi -sivustolta.

j

 

 

Oppitunti 2: Budjetointi ja sijoittaminen osana oman talouden hallintaa

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas oppii budjetin tekemisen perusteet sekä tekee itse budjetin.
 • Oppilas oppii mitä sijoittamisella ja korkoa korolle -ilmiöllä tarkoitetaan.
 • Oppilas pääsee käyttämään matematiikassa oppimiaan laskutoimituksia ja -sääntöjä esimerkkitehtävissä.

 

Oppitunnin rakenne

Tunnin kesto 45 min

Oppitunnin aiheeseen tutustuminen ja edellisen kerran tehtävien tarkistus (5-10 min)

Pelin pelaaminen: 4. Kallen laina, 5. Lomamatka ja 6. Korkoa korolle (noin 15 min)

Itsenäinen laskutehtävien tekeminen (20 min):

 • Budjetointi
 • Sijoittaminen ja korkoa korolle
 • Lisätehtävä/kotitehtävä: Lainat ja niiden kulut

Tehtävien tarkistaminen ja kotitehtävän antaminen (5 min)

 

Sanasto

 • Sijoittaminen: osakkeiden tai muiden sijoituskohteiden ostamista, omistamista ja myymistä tarkoituksena tehdä voittoa.
 • Korko: korko eli rahan hinta siitä, mitä joku lainaa tai joku maksaa. Sijoitukset kasvavat korkoa eli sijoitettu summa kasvaa korkojen myötä. Lainasta taas pitää maksaa korkoa, eli lainatun summan lisäksi lainan antajalle tulee maksaa korkoa lainasta.
 • Korkoa korolle: Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että sijoitusten tuotot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Eli kun sijoituksesi tuottaa korkoa, tämä korko sijoitetaan uudelleen, jolloin myös korosta syntyy sinulle tuottoa.
 • Tuotto-odotus: Tuotto-odotuksella tarkoitetaan prosenttilukua, jonka verran sijoituksesi odotetaan kasvattavan korkoa.
 • Budjetointi: Omien tulojen ja menojen suunnittelua sekä seurantaa. Budjetointi voi auttaa tekemään järkevämpiä kulutusvalintoja sekä laittamaan rahaa säästöön.

 

Valmistelut ennen oppituntia

 • Pidä esillä alla oleva oppituntisuunnitelma, jotta ohjeet ovat helposti saatavillasi tunnin edetessä. Pidä lisäksi auki opettajan tehtävät ja vastaukset, jotta voit auttaa oppilaita tarvittaessa heidän tehtävissään. Oppitunnin laskutehtävät vastauksineen löydät alapuolelta.

Tehtävien ohjeistukset ja vastaukset opettajalle 2. oppitunnille | Matematiikka

 • Avaa myös alla olevasta linkistä Oppilaiden ohjeet tehtävien ohjeistuksia varten. Ohjeet on hyvä heijastaa taululle oppilaiden nähtäville. Mikäli luokassa on hyvin eri tasoisia oppilaita, kannattaa opettajan tulostaa tehtävät ennen tuntia, jotta eri aikaan eteneminen on oppilaille mahdollista.

Oppilaiden ohjeet 2. oppitunnille | Matematiikka

 • Varaa oppilaille laitteet Taloussankari-pelin pelaamista varten (kännykkä, tabletti tai tietokone). Peliin pääsee tästä.

 

Vinkkejä oppitunnin pitämiseen opettajalle

 • Mikäli oppilasryhmä pitää ryhmätöiden tekemisestä, voi oppilaat jakaa pelaamisen jälkeen 3-4 hengen ryhmiin ja laskutehtävät voi tehdä ryhmässä. Oppitunnin päätteeksi jokainen ryhmä esittelee vastaukset ja oikeat vastaukset tarkistetaan yhdessä.
 • Tehtävien tulostaminen eri pisteille luokkaan. Oppilaat voivat käydä oma-aloitteisesti pisteillä lukemassa laskutehtävän tehtävänannon ja palata omalle paikalleen tekemään tehtävää. Mikäli luokassa on tilaa, oppilas voi myös asettautua pisteen viereen tekemään tehtävää.
 • Laskutehtävien tulostaminen jokaiselle oppilaalle. Tällöin ohjeistetaan oppilaat tekemään itsenäisesti tehtäviä pelaamisen jälkeen. Etenkin jos luokassa on paljon eri tahtiin tekeviä oppilaita, voi tämä olla toimiva ratkaisu. Oppitunnin päätteeksi tai tehtävän teon lomassa käydään läpi oikeat vastaukset.

 

h

Oppituntisuunnitelma

Aloita oppitunti kertomalla oppilaille, mitä oppitunnilla tehdään: oppitunti käsittelee budjetointia, sijoittamista ja lainoja. Ensin pelataan Taloussankari-peliä ja sen jälkeen oppilaat tekevät laskutehtäviä. Lopuksi käydään tehtävät yhdessä läpi.

Huom! Oppitunnin laskutehtävät ovat kuvitteellisia ja on hyvä muistaa, että eri ihmisillä on eri määrä rahaa käytettävissä. Tehtävissä on vain esimerkkejä.

 

1. Aiheeseen herättely (noin 5 min)

Mikäli edellisen oppitunnin päätteeksi ette ehtineet käydä läpi oikeita vastauksia, ne voi käydä läpi tämän oppitunnin alussa. Tämä korvaa aiheeseen herättelyyn menevän ajan.

Aiheeseen herättelyä varten mieti etukäteen oma ruokabudjettisi yhdeltä viikolta. Kerro oppilaille oppitunnin aluksi ruokaan menevät menosi, jotta nuoret hahmottaisivat, paljonko aikuisella voi mennä viikossa rahaa ruokaostoksiin. Huomauta tässä vaiheessa, että kyseessä on vain esimerkki ja eri ihmiset käyttävät eri määrän rahaa ruokaan ja muihin menoihin.

 

2. Pelin pelaaminen (noin 15 min)

 • Ohjeista oppilaita pelaamaan Taloussankaria 15 minuutin ajan. Tavoitteena on pelata luvut 4. Kallen laina, 5. Lomamatka ja 6. Korkoa korolle. Jos oppilaat pelaavat samalla laitteella kuin edellisellä oppitunnilla, laite jatkaa peliä samasta kohdasta, mihin oppilas on edellisellä kerralla jäänyt. Oppilaat pelaavat siihen saakka kuin ehtivät ja voivat kotitehtäväksi jatkaa nämä luvut loppuun.
 • Peli löytyy osoitteesta taloussankari.com

 

3. Tehtävien tekeminen (noin 25 min)

 • Käy ensin oppilaiden kanssa läpi oppitunnin laskutehtävien teemat alla olevien videoiden avulla.
 • Laskutehtävien teemoina ovat budjetointi ja korkoa korolle -ilmiö.

 

1. tehtävän video (herättely vastuulliseen kuluttamiseen):

 

2. tehtävän video (herättely sijoittamiseen):

 

 • Videoiden katselun jälkeen kertaa oppilaiden kanssa korkoa korolle – ilmiö. Voit käyttää apuna alla olevaa tekstiä ja kuvaa:

 

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että sijoitusten tuotot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Eli kun sijoituksesi tuottaa korkoa, tämä korko sijoitetaan uudelleen, jolloin myös korosta syntyy sinulle tuottoa. Korkoa korolle -ilmiö voimistuu sitä enemmän, mitä pidempään ilmiön annetaan vaikuttaa, ja tietysti mitä suurempi korko on. Eli mitä pidempään sijoitetaan, sen parempi.

Kuvittele esimerkiksi, että olet sijoittamassa 100 euroa. Sijoituksesi tuotto-odotus olisi esimerkiksi 7 % vuodessa. Tuotto-odotuksella tarkoitetaan prosenttilukua, jonka verran sijoituksesi odotetaan kasvavan korkoa.

Vuoden päästä sijoitustililläsi olisi 107 euroa, sillä sijoituksesi on kasvanut tuotto-odotuksen mukaisesti 7 % korkoa. Mikäli jatkat sijoittamista, summa kasvaa korkoa jokainen vuosi, eli mitä pidemmän aikaa sijoitat, sitä enemmän sijoituksesi kasvaa korkoa.

Mitä tapahtuu kahden vuoden jälkeen? Sijoituksesi on kasvanut jälleen korkoa 7%. Tässä vaiheessa saattaisit odottaa tililläsi olevan 114 euroa. Korkoa korolle -ilmiön vuoksi kahden vuoden jälkeen tilillesi on kuitenkin kertynyt jo 114,49 euroa. Tämä johtuu siitä, että tuottosi (7 e) on kasvanut myös 7 % korkoa. Eli laskukaava on 100 € * 1,07 * 1,07 = 114,49 €. Toisin sanoen raha, jota et ole itse sijoittanut on tehnyt sinulle lisää tuottoa. Tätä tarkoitetaan korkoa korolle -ilmiöllä.

 

korkoa korolle, pörssisäätiö

Kuva: pörssisäätiö

 

 • Läpikäynnin jälkeen oppilaat voivat aloittaa laskutehtävien tekemisen itsenäisesti, ryhmässä tai pistetyöskentelynä. Oppilaiden tehtävät löytyvät skrollaamalla hieman ylemmäs, ”Oppilaiden ohjeet 2. oppitunnille” -painikkeesta.

 

4. Tunnin lopetus (noin 5 min)

Oppitunnin päätteeksi katsotaan yhdessä oikeat vastaukset laskutehtäviin. Pelin pelaaminen (luvut 4-6) annetaan oppilaille kotitehtäväksi. Opettajan vastaukset tehtäviin löytyvät ”Valmistelut ennen oppituntia” alaotsikon alta, hieman ylemmäs skrollaamalla.

Mikäli teillä on aikaa, katsokaa video Emmistä. Videon katsomisen jälkeen voitte käydä keskustelua siitä, miksi on tärkeää pitää huolta omista raha-asioista ja esimerkiksi välttää korkeakorkoisten lainojen ottamista. Vaihtoehtoisesti, jos oppilaat innostuivat sijoittamisesta, voitte kerrata vielä, mitä eroa on sijoittamisella ja säästämisellä.

 

Video: Emmin tarina, pikavipeistä tuli ongelma (Youtube), kesto 5 min.

5. Palautteen antaminen

Kehitämme oppimateriaalien sisältöjä oppilaiden ja opettajien palautteiden pohjalta, joten toivottavasti vastaatte tuntien päätteeksi vielä palautekyselyihin. Palautteet annetaan nimettöminä ja vastaaminen on vapaaehtoista.

Palautteisiin vastataan henkilökohtaisesti.

Linkki oppilaiden palautekyselyyn

Linkki opettajien palautekyselyyn

Kesto: 45 min x 2

Julkaisija/Tekijä: Talous ja Nuoret TAT

Julkaistu: 08/2022

Avainsanat: budjetti, korkoa korolle, matematiikka, oman talouden hallinta, säästäminen, sijoittaminen, Taloussankari, tienaaminen