Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Taloussankari | Äidinkielen oppituntimateriaali

Oppitunti 1: Puhutaan taloutta ja pohditaan vaikuttamista 

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas uskaltaa keskustella talouteen ja rahaan liittyvistä kysymyksistä.
 • Oppilas tuntee ja ymmärtää talouden peruskäsitteet.
 • Oppilas oppii tarkastelemaan kriittisesti mainoksia mediassa ja tunnistaa vaikuttajamarkkinoinnin keinoja.
 • Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

 

Oppitunnin rakenne

Tunnin kesto 45 min.

 1. Pelin pelaaminen (10 min)
 2. Tehtävä: Orientoiva sanastotehtävä (10 min)
 3. Pelin pelaaminen edelleen (10 min)
 4. Tehtävä: Miten meihin vaikutetaan mediassa? (10 min)
 5. Kotitehtävä: Miten minuun vaikutetaan mediassa? (5 min)

Lisätehtävä: Oppilas voi pelata pelin loppuun. Samoja teemoja käsitellään seuraavalla tunnilla.

 

Sanasto

 • Budjetti = arvio siitä, mistä rahaa tulee ja mihin rahaa menee
 • Bruttopalkka = palkka, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Kun ne vähennetään bruttopalkasta, saadaan nettopalkka
 • Verot = pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista
 • Korko = rahan hinta eli rahalainan antajalle maksettava korvaus ajalta, jolloin lainattu raha ei ole lainan antajan käytössä.
 • Pikavippi = nopeasti saatava, vakuudeton laina


Valmistelut ennen oppituntia  

 • Pidä esillä alla oleva oppituntisuunnitelma, jotta ohjeet, tehtävät ja esimerkkivastaukset ovat helposti saatavillasi tunnin edetessä. 
 • Avaa alla olevasta linkistä oppilaiden ohjeet tehtävien ohjeistuksia varten. Ohjeet on hyvä heijastaa taululle oppilaiden nähtäville. Avaa ohjeet uudelle välilehdelle.
 • Varaa oppilaille laitteet Taloussankari-pelin pelaamista varten (kännykkä, tabletti tai tietokone). Peliin pääsee tästä (Taloussankari.com)

Oppilaiden ohjeet | Äidinkieli

 

 

Oppituntisuunnitelma 

Aloita oppitunti kertomalla oppilaille, mitä tunnilla tehdään:

 • oppitunnin aikana tutustutaan talouden sanastoon pelaamalla Taloussankari-peliä ja ratkomalla yhdessä talouden sanaristikkoa
 • oppitunnin toinen aihe on vaikuttaminen; miten osaamme erottaa maksetun mainoksen toimituksen omasta sisällöstä.

 

1. Pelin pelaaminen  (10 min)

 • Ohjeista oppilaita pelaamaan Taloussankari-peliä alusta alkaen niin pitkälle kuin ennättävät. Ohjeistus löytyy oppilaiden ohjeesta, dialta 2.
 • Jokainen etenee omaa vauhtia.
 • Peli löytyy osoitteesta taloussankari.com
 • Pelin ensimmäisten lukujen aiheina ovat rahan käyttäminen, tienaaminen, säästäminen ja kestävät kulutusvalinnat.
 • Luokassa pelatessa pelin taustamusiikki on hyvä sulkea.
 • Oppilaiden peli tallentuu automaattisesti ja sitä voi jatkaa myöhemmin samasta kohdasta, jos peliä pelaa samalla laitteella.

 

2. Tehtävä: Orientoiva sanastotehtävä  (10 min)

Pelin alussa puhuttiin tienaamisesta, palkasta ja säästämisestä. Taloudessa on omia sanoja, joiden merkitys on hyvä ymmärtää. Tutustukaa oppilaiden kanssa taloussanastoon ristisanatehtävän avulla. 

Tavoite: Oppilas tutustuu talouden peruskäsitteisiin.

Toteutus:: Oppilaat tekevät ristisanatehtävän itsenäisesti, parityöskentelynä tai yhdessä luokan kanssa. Ristisanatehtävä löytyy myös oppilaiden ohjeesta, dialta 3.

Oikeat vastaukset:

 1. Lähimaksu
 2. Käteinen
 3. Euro
 4. Raha
 5. ALV
 6. Verot
 7. Korko

Lisää tärkeitä taloussanoja löytyy oppilaiden ohjeesta, dialta 4. Voitte keskustella sanojen tuttuudesta ja merkityksestä. Talousuutisissa taloussanoja esiintyy päivittäin ja on hyvä, että oppilaat ymmärtävät, mistä uutisissa ja taloudessa puhutaan.

 • Budjetti = arvio siitä, mistä rahaa tulee ja mihin rahaa menee. Sama periaate valtion budjetissa ja jokaisen omassa budjetissa.
 • Bruttopalkka = palkka, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Kun ne vähennetään bruttopalkasta, saadaan nettopalkka
 • Verot = pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista
 • Korko = rahan hinta eli rahalainan antajalle maksettava korvaus ajalta, jolloin lainattu raha ei ole lainan antajan käytössä.
 • Pikavippi = nopeasti saatava, vakuudeton laina

Sanastodian voi jättää näkyviin ja ohjeistaa oppilaat jatkamaan pelin pelaamista.

 

3. Pelin pelaaminen  (10 min)

Ohjeista oppilaita pelaamaan Taloussankari-peliä eteenpäin. Mielellään luvut Eka kesätyö ja Kallen laina.

Toteutus: Pelatessaan oppilaat voivat seurata, mitä talouden sanoja löysivät pelistä. Ohjeistus tehtävään löytyy oppilaiden ohjeesta dialta 5.

Talouden sanoja Taloussankari-pelin ensimmäisistä luvuista:

1. Mummun työleiri: laina, palkka
2. Muutakin kuin duunii: säästäminen, pankkitili, käteinen, pankkikortti, verkkopankki, käyttötili
3. Eka työ: työsopimus, budjetti, bonus, palkkalaskelma, bruttopalkka, nettopalkka, verokortti, verot
4. Kallen laina: kulut, tuotot, säästötili, lainajärjestely, korko, kuukausierä, vuosikorko, kokonaiskustannus, pikavippi, kulutusluotto, luottotiedot, lainaehdot, lyhennysvapaa

 

Kun oppilaat pelaavat, etsi seuraavaa tehtävää varten advertoriaali. Vinkki: Advertoriaaleja löytyy esim. Iltapäivälehden sivuilta hakemalla kaupallinen yhteistyö.

Advertoriaali on lehtijutun muotoon kirjoitettu ja taitettu lehti-ilmoitus, joka jäljittelee ulkoasultaan, taitoltaan ja typografialtaan saman julkaisun toimituksellista sisältöä, kuten uutista tai reportaasia.   

Jos aikaa on, keskustelkaa lyhyesti pelistä löytyneistä sanoista. Siirtykää sitten toiseen tärkeään oppitunnin teemaan, eli siihen miten meihin vaikutetaan.

 

4. Tehtävä: Miten meihin vaikutetaan mediassa?  (10 min)

Taloussankarin luvussa ”Kallen laina” nostetaan esille, miten pikavippejä mainostetaan meille jatkuvasti. Mainokset vaikuttavat käyttäytymiseemme ja rahankäyttöömme, jolloin mainoksia on hyvä tarkastella kriittisesti. Vaikuttaminen voi olla myös piilevämpää. Oppilaiden tehtävänä on tutustua mainokseen tai advertoriaaliin ja tunnistaa vaikuttamisen keinoja.

Tavoite: Oppilas oppii tarkastelemaan kriittisesti mainoksia mediassa ja tunnistaa vaikuttajamarkkinoinnin keinoja. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. 

Toteutus: Näytä oppilaille etsimäsi advertoriaali. Oppilaiden ohjeessa on tähän myös valmis vaihtoehto, dialla 6. 

Tutkikaa advertoriaalia/mainosta yhdessä ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä: 

 • Onko artikkeli helppo tunnistaa mainokseksi?  
 • Mistä sen tunnistaa mainokseksi?  

Oppilaiden ohjeessa esimerkkinä on lehtijutun muotoon kirjoitettu ja taitettu lehti-ilmoitus, joka jäljittelee ulkoasultaan, taitoltaan ja typografialtaan saman julkaisun toimituksellista sisältöä, kuten uutiset. Termi advertoriaali tulee englanninkielisistä sanoista ”advertisement” (mainos, ilmoitus) ja ”editorial” (pääkirjoitus).

 

Kerratkaa seuraavaksi, miten mainoksen erottaa toimituksen omasta artikkelista. Oppilaiden ohjeessa seuraavalla dialla esimerkkimainokseen on merkitty vihreinä ympyröinä tärkeimmät kohdat, jotka erottavat sen toimituksen omasta artikkelista. 

 • Tärkein erottava tekijä: Mainoksessa pitää olla tunnisteteksti ”Ilmoitus”, ”Mainos” tai ”Kaupallinen yhteistyö”. Kuluttajansuojalain mukaan mainoksen on oltava tunnistettavissa mainokseksi vaivatta esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta.
 • Muita erottavia tekijöitä ovat kuvat tietyistä tuotteista, suorat linkit kohteisiin ja se, että artikkelissa ei ole kilpailevia tai muiden yritysten tuotteita.

 

Käykää yhteenvetona läpi oppilaiden kanssa uutisen ja mainoksen ero. Tehtävä löytyy oppilaiden ohjeesta dialta 8.

 • Uutinen kertoo uuden tiedon, nojaa tosiasioihin ja välittää tietoa maailmasta.  
 • Mainos herättää kiinnostuksen, tarjoaa mainostajan valitsemaa tietoa ja mielikuvia ja houkuttelee ostamaan tuotteen/palvelun. 

 

 

5. Kotitehtävä: Miten minuun vaikutetaan mediassa?  (5 min)

Tavoite: Oppilas oppii tarkastelemaan kriittisesti mainoksia sosiaalisessa mediassa ja tunnistaa vaikuttajamarkkinoinnin keinoja. Tavoitteena on syventää oppilaan ymmärrystä siitä, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. 

Toteutus: Oppilas valitsee julkaisun (video, vlogi, blogi tai advertoriaali), joka sisältää kaupallista yhteistyötä ja kirjoittaa ylös julkaisusta tekemänsä havainnot alla olevien kysymysten pohjalta. Havainnot on tarkoitus esitellä seuraavalla oppitunnilla muulle ryhmälle. Ohjeistus tehtävään dialla 9.

 • Onko julkaisu helppo tunnistaa mainokseksi?
 • Mikä julkaisussa kiinnostaa?
 • Mitä tunteita se herättää?
 • Voiko mainoksilta/kaupallisilta sisällöiltä välttyä?
 • Miten julkaisut voivat vaikuttaa meihin?

 

Oppitunti 2: Minä kuluttajana ja mielipidevaikuttajana

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas rohkaistuu keskustelemaan talouteen ja rahaan liittyvistä kysymyksistä sekä  ilmaisemaan mielipiteensä suullisesti ja kirjallisesti.
 • Oppilas osaa pohtia kestäviä kulutuspäätöksiä niin oman talouden kuin ympäristönkin näkökulmasta tai vaihtoehtoisesti oppilas osaa pohtia omia arvojaan kuluttajana.
 • Oppilas tutustuu säästämisen ja sijoittamisen sanastoon.

 

Oppitunnin rakenne

Tunnin kesto 45 min.

 1. Orientoiva tehtävä: Kotitehtävien käsittely (10 min)
 2. Tehtävä vaihtoehto A: Minkälainen kuluttaja olen? (15 min) / Tehtävä vaihtoehto B: Omien arvojen pohtiminen (15 min)
 3. Tehtävä: 10 säästämisen ja sijoittamisen avainsanaa (10 min)
 4. Kotitehtävä: Mielipidekirjoituksen kirjoittaminen (2 min)
 5. Pelin pelaaminen: Pelataan peli loppuun ajan sallimissa puitteissa tai kotona (8 min)

Lisätehtävä: Leikkimielinen väittely

 

Sanasto

 • Kuluttaminen = erilaisten palveluiden ja tavaroiden ostamista ja käyttämistä
 • Säästäminen = rahan laittamista sivuun – kaikkia käyttörahoja ei kuluteta, vaan osa niistä siirretään talteen
 • Sijoittaminen =  osakkeiden tai muiden sijoituskohteiden ostoa, omistamista ja myymistä tarkoituksena tehdä tuottoa.

 

 

Valmistelut ennen oppituntia  

 • Pidä esillä alla oleva oppituntisuunnitelma, jotta ohjeet, tehtävät ja esimerkkivastaukset ovat helposti saatavillasi tunnin edetessä. 
 • Avaa alla olevasta linkistä oppilaiden ohjeet tehtävien ohjeistuksia varten. Ohjeet on hyvä heijastaa taululle oppilaiden nähtäville. Avaa ohjeet uudelle välilehdelle.
 • Varaa oppilaille laitteet Taloussankari-pelin pelaamista varten (kännykkä, tabletti tai tietokone). Peliin pääsee tästä (Taloussankari.com)

Oppilaiden ohjeet | Äidinkieli

 

Oppituntisuunnitelma

Aloita oppitunti kertomalla oppilaille, mitä tunnilla tehdään:

 • kotitehtävän avulla palautetaan mieliin edellisen oppitunnin asioita, kuten mielipidevaikuttamista
 • uutena asiana pohditaan sitä, minkälainen kuluttaja itse kukin meistä on tai vaihtoehtoisesti pohditaan minkälaiset arvot ohjaavat meitä kuluttajina
 • oppitunnin loppupuolella tutustutaan säästämisen ja sijoittamisen sanastoon yhden tehtävän verran

 

1. Orientoiva tehtävä: Kotitehtävän käsittely  (10 min)

Tavoite: Oppilas oppii tarkastelemaan kriittisesti omia valitsemiaan mielipidevaikuttajia sekä näiden tavoitteita. Oppilas oppii keskustelemaan mediavaikuttamisen keinoista.

Toteutus: Käydään läpi oppilaiden kotitehtävä. Ohjeista oppilaita keskustelemaan pareittain tai ryhmissä, minkälaisia havaintoja he tekivät valitsemastaan julkaisusta. Nosta parien tai ryhmien havaintoja yhteiseen keskusteluun. Ohjeistus läpikäyntiin löytyy myös oppilaiden ohjeesta dialta 11.

Kotitehtävän kysymykset:

 • Oliko julkaisu helppo tunnistaa mainokseksi?
 • Mikä julkaisussa kiinnosti?
 • Mitä tunteita se herätti?
 • Voiko mainoksilta/kaupallisilta sisällöiltä välttyä?
 • Miten julkaisut meihin vaikuttavat?

 

2. Tehtävävaihtoehto A: Minkälainen kuluttaja olen? (15 min)

Oppilaiden tehtävänä on pohtia itsenäisesti ja yhdessä keskustellen, minkälaisia kuluttajia he ajattelevat olevansa.

Tavoite: Oppilas rohkaistuu keskustelemaan talouteen ja rahaan liittyvistä kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia kestäviä kulutuspäätöksiä niin oman talouden kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Toteutus: Näytä ensin oppilaille Julia Thurénin luokittelu 7 kuluttajatyypistä oppilaiden ohjeesta, dialta 12. Avaa eri kuluttajatyypit oppilaille lyhyesti.

 

7. suomalaista kuluttajatyyppiä (lähde Julia Thurén Kaikki kuluttamisesta –kirja) https://www.is.fi/menaiset/tyo-ja-raha/art-2000008180437.html

 1. Mukavuudenhaluinen nautiskelija haluaa, että elämä on helppoa ja laadukasta. Hän satsaa harrastuksiin ja luksukseen. Hän uskoo, että teknologia pelastaa maapallon ympäristökriisiltä.
 2. Seuraileva suunnanetsijä on ryhmäytyjä, joka seuraa ja matkii mielellään muiden kulutusvalintoja vaikkapa somesta. Hän tekee ostoksia hetken mielijohteesta ja ostamisen ilosta.
 3. Arjen selviytyjän ei osta mitään spontaanisti tai puhtaasta nautinnosta, vaan ainoastaan tarpeen sanelemana.
 4. Impulsiiviselle heräteostajalle shoppailu on nautinnon lähde ja kaupoissa kiertely tai verkkokaupan selaaminen on hauskaa ajanvietettä. Hänelle määrä korvaa laadun.
 5. Perinteinen tolkun ääni ostaa tarve ja käytäntö edellä, ja hän vaatii valinnoiltaan laatua ja kestävyyttä – myös mahdollisuutta korjata rikki menneet tuotteet.
 6. Fiilisvihreä suunnannäyttäjä painottaa valinnoissaan ekologisuuden lisäksi laatua ja yksilöllisyyttä.
 7. Neuvokas arkivihreä on valmis tinkimään omasta mukavuudestaan ollakseen vihreämpi.

 

Ohjeista seuraavaksi oppilaita pohtimaan ensin itsekseen ja sitten yhteisesti keskustellen pareittain tai pienryhmissä siitä, minkälaisia kuluttajia oppilaat ajattelevat itse olevansa. Näytä tehtävänanto oppilaille oppilaiden ohjeesta dialta 13.

Oppilaiden pohdintakysymykset:

 • Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? – esimerkiksi perhe, luonto, raha, kaverit, rauha, terveys, ystävyys, rakkaus
 • Mistä/keneltä olet oppinut tapasi kuluttaa?
 • Millainen kuluttaja haluaisit olla? Voiko kuluttamalla mielestäsi vaikuttaa? Jos voi, kerro miten.

 

Vaihtoehtotehtävä B: Omien arvojen pohtiminen (15 min)

Arvot ohjaavat rahankäyttöämme sekä valintojamme. Taloussankarin luvussa Mummun työleiri kaverin uusi pyörä innostaa ansaitsemaan rahaa omaan pyörään. Oppilaiden tehtävänä on pohtia kirjoittaen ja yhdessä keskustellen omia arvoja.

Tavoite: Oppilas hahmottaa erilaisten arvojen merkityksen rahankäytössä. Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

Toteutus:

 • Ohjeista oppilaita lukemaan Auli Viitalan blogi ”Raha ja arvo”. (5 min). Linkki blogiin
 • Ohjeista oppilaita pohtimaan blogikirjoituksen pohjalta alla olevia kysymyksiä ja kirjoittamaan ajatukset ylös (5 min). Ohjeistus tehtävään löytyy oppilaiden ohjeesta dialta 14.
  • Mitkä ovat tärkeitä arvoja ja asioita elämässäsi?
  • Miten omat arvot näkyvät tavassasi käyttää rahaa?
 • Lopuksi keskustellaan opettajan johdolla blogin synnyttämistä ajatuksista (5 min).

 

3. Tehtävä: 10 säästämisen ja sijoittamisen avainsanaa   (10 min)

Tutustukaa oppilaiden kanssa sijoittamisen avainsanoihin sanaruudukon avulla.

Tavoite: Oppilas tuntee ja ymmärtää talouden peruskäsitteitä.

Toteutus: Näytä oppilaille oppilaiden ohjeesta 10 sijoittamiseen liittyvää avainsanaa ja jätä ne tehtävän ajaksi näkyviin selityksineen. Sanat löytyvät oppilaiden ohjeesta dialta 15. Oppilaiden tehtävänä on löytää sanaruudukosta sijoittamisen avainsanoja. Näytä sanaruudukko oppilaille yhteisesti, tai tulosta ristikot oppilaille etukäteen. Ruudukko on oppilaiden ohjeessa dialla 16.

Ristikon sanat:

 1. Rahasto
 2. Osake
 3. Osakesalkku
 4. Hajauttaminen
 5. Osinko
 6. Säästäminen
 7. Budjetti
 8. Korko

SIjoittamisen avainsanat:

 1. Osake on osuus yhtiöstä
 2. Osinko on palkkio osakkeen omistamisesta ja siihen liittyvästä riskistä.
 3. Osakesijoittaminen tarkoittaa rahan sijoittamista osakkeisiin
 4. Korkosijoittaminen tarkoittaa sijoittajalle maksettavaa korkoa korvaukseksi sijoittajan lainaamasta pääomasta
 5. Arvo-osuustili on sähköisten arvopapereiden hallinnointiin tarkoitettu tili
 6. Hajauttaminen suojaa sijoittajaa riskiltä (esim. ajallisesti, toimialoittain tai alueellisesti)
 7. Rahasto on arvopapereista koostuva sijoituskohde, jonka omistavat siihen sijoittaneet henkilöt rahasto-osuuksiensa suhteessa
 8. Korko = rahan hinta eli rahalainan antajalle maksettava korvaus ajalta, jolloin lainattu raha ei ole lainan antajan käytössä.
 9. Korkoa korolle -ilmiö = Kun rahaa säästetään tai sijoitetaan, se kerryttää korkoa. Korkoa korolle tarkoittaa sitä, että korkoa ei kerry ainoastaan säästetystä pääomasta, vaan myös siitä jo kertyneestä korosta. Lopputuloksena korko on siis joka vuosi suurempi.
 10. Osakesalkku tarkoittaa osakesijoittajan kokoelmaa eri yritysten osakkeita.

 

Vaihtoehtoisesti: Opettaja näyttää talousuutissivua, josta poimitaan yhdessä taloussanastoa ja jutellaan niistä.

Esimerkiksi: https://www.kauppalehti.fi/ https://www.is.fi/taloussanomat/ https://www.iltalehti.fi/raha

 

4. Kotitehtävä: Mielipidekirjoituksen kirjoittaminen

Talousasioissa ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan monia eri näkökulmia, joista on tärkeintä löytää itselleen sopivat jutut. Taloussankarissa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, vaan valinnat johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Omia valintoja on hyvä tarkastella ja oppia perustelemaan.

Tavoite: Oppilas tutustuu itselleen kiinnostavaan talousaiheeseen ja oppii ilmaisemaan mielipiteensä siitä.

Toteutus: Oppilaiden kotitehtävänä on kirjoittaa mielipidekirjoitus jostakin itseä puhuttelevasta talouden teemasta. Oppilas saa itse valita aiheen, joka liittyy taloustaitoihin, rahankäyttöön tai kuluttamiseen. Ohjeista mielipidekirjoituksen toteutus oppilaille ja kerro myös, miten tehtävä palautetaan.

Kotitehtävä ja ohjeistus mielipidekirjoituksen kirjoittamiseen löytyvät oppilaiden ohjeesta, dioilta 17 ja 18.

Valmiita teemoja mielipidekirjoituksen aiheeksi:

 • Mainokset sosiaalisessa mediassa ovat tarpeellisia/tarpeettomia
 • Säästämisen merkitys nuoren elämässä
 • Nuoret ovat huonoja rahankäyttäjiä (puolesta tai vastaan)
 • Vastuullinen kuluttaminen

 

Jos aikaa jää, oppilaat voivat pelata Taloussankari-pelin viimeiset luvut.

5. Palautteen antaminen

Kehitämme oppimateriaalien sisältöjä oppilaiden ja opettajien palautteiden pohjalta, joten toivottavasti vastaatte tuntien päätteeksi vielä palautekyselyihin. Palautteet annetaan nimettöminä ja vastaaminen on vapaaehtoista.

Palautteisiin vastataan henkilökohtaisesti.

Linkki oppilaiden palautekyselyyn

Linkki opettajien palautekyselyyn

 

Lisätehtävä: Leikkimielinen väittely

Toteutus: Opettaja valitsee kotitehtävän teemoista sopivan ja ehdottaa lyhyitä puolesta ja vastaan väittelyitä.

Kesto: 45 min x 2

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 09/2022

Avainsanat: äidinkieli, medialukutaito, oman talouden hallinta, taloussanasto, Taloussankari, vaikuttaminen