INNOVAATIOLEIRI – ALAKOULU

Toiminnallinen kokonaisuus, jossa lapset oppivat nuorilta! Valmiin materiaalipaketin avulla leiri on helppo toteuttaa.

Oppimateriaali ”Innovaatioleiri – alakoulu” poistuu NYTin palvelupolulta 31.5.2024, eikä sen käyttöönotto tuon jälkeen ole enää mahdollista.

Lukuvuonna 2024–2025 tarjoamme edelleen kattavasti työelämä-, yrittäjyys- ja talousosaamisen oppimateriaaleja kaikille kouluasteille. Voit tutustua muihin alakoulun  oppimateriaaleihimme tästä!

Kehitämme uutta!

Kehitämme parhaillaan myös uutta mukaansatempaavaa yrittäjyyskasvatusohjelmaa, joka sopii parhaiten 5.-luokkalaisille. Opettajan harkinnan mukaan ohjelmaa voi hyödyntää myös 4.–6. luokilla.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme: info@nuortennyt.fi 

Innovaatioleiri kannustaa luovuuteen ja yhteistyöhön

Innovaatioleiri alakouluille on kuuden tunnin toiminnallinen kokonaisuus, jossa lapset oppivat nuorilta. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tuutoreiden ohjaamista toiminnallisista rasteista, joiden avulla tiimiydytään, huomataan omat, kaverin ja tiimin vahvuudet ja innovoidaan tuotteita, palveluita tai esimerkiksi koko koulua koskeva teemapäivä.

Leiri kannustaa lapsia tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan miniyritykselle tuote/palvelu ja esittelemään sen muille. Leirin aikana alakoululaisten ja tuutoreina toimivien yläkoululaisten välistä vuorovaikutusta tuetaan nuorilta nuorille -ajatuksella.

Ota Innovaatioleiri käyttöön
Kenelle Alakoulun vuosiluokille 5–6
Kesto Suosituskesto kuusi tuntia. Leirin voi toteuttaa myös laajempana tai suppeampana kokonaisuutena.
Opettajalle Valmis digitaalinen materiaalipaketti, tukea osaamisen kehitykseen ja fasilitointiin.

Ohjelman tavoitteet

  • Ideointi: Lasten luovuus syntyy yhteistyössä
  • Esiintyminen: Omien ideoiden esittämiseen on monia keinoja
  • Yhteistyö: Vastuunkantamisen merkityksen yhdessä työskennellessä 

Ohjelmassa muokattavat leirirastit

Leirien toteuttamisen tueksi löytyy valmis materiaalipaketti, joka sisältää muun muassa ohjeet leirin suunnitteluun, tiedotuspohjat, leiripassit ja -rastit sekä todistuspohjat. Ohjelman leirirastit löytyvät myös kätevästi PowerPoint-tiedostoista.

Tiimirastit

Tiimirastit johdattavat omien ja kaverin vahvuuksien pariin, ohjaavat huomaamaan yhteistyön merkityksen sekä auttavat ryhmien ryhmäyttämisessä.

Innovointirastit

Innovointirastit ohjaavat ryhmiä innovoimaan yhdessä ja suunnittelemaan erilaisia toteutusvaiheita ja -ratkaisuja, jotta ideoituja ajatuksia saadaan konkretisoitua. 

Esittämisrastit

Esittämisrastit ohjaavat ryhmiä valmistamaan mainoksen, esityksen tai pitchin, jolla ryhmän innovaatio tai toteutusratkaisu esitetään. Leiri voidaan päättää isompaan, yhteiseen päätöstilaisuuteen, jossa ryhmien tuotokset esitetään. Vastaavasti leirin voi päättää myös niin, että innovaatiot esitetään ryhmien omille tuutoreille.

Menetelmät

Innovaatioleiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppilaslähtöisiin menetelmiin. Innovaatioleirin työskentely rakentuu tiimitoiminta- ja liiketoimintarastitehtävistä, innostavista tarinoista ja yhdessä onnistumisesta. Rastitehtäviä on runsaasti ja niistä opettaja voi valita haluamansa tai noudattaa valmiita malliaikatauluja. 

Leiri tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, tekemisen kautta oppimista, omien vahvuuksien tunnistamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Lisäksi leiri kannustaa lapsia toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja mahdollisesti työelämän vapaaehtoisten edustajien kanssa.

OPS

Ohjelma tukee valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita: 

  • Laaja-alainen osaaminen
  • Monialainen oppimiskokonaisuus ja oppiaineet yhdistävä yhteistyö
  • Kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • Ala- ja yläkoulun välinen nivelvaihe

Opettajan askeleet Innovaatioleirin toteuttamiseen

Rekisteröidy

Innovaatioleirin saat käyttöösi kirjautumalla opettajan ohjelmakirjastoon ja tilaamalla digitaalisen oppimateriaalin itsellesi. Muistathan ilmoittaa tilatessa arvion leirin osallistujamäärästä.

Ota Innovaatioleiri käyttöön

 

Suunnittelu ja toteutus 

Suunnittele leiri muiden vastuuopettajien ja tuutoreiden kanssa.

Jaa todistukset ja kerää palautetta

Anna meille palautetta, jotta voimme kehittää ohjelmaamme edelleen.

Kysyttävää Innovaatioleiristä?

Veera Hakaste

Veera Hakaste

Asiantuntija, sisällöntuotanto

veera.hakaste@nuortennyt.fi

050 3559 975

Tutustu muihin alakoulun palveluihimme

Pikkuyrittäjät ja paljon muuta – ota palvelumme käyttöön opetuksessasi!