NUORTEN DIGITAALINEN TYÖELÄMÄTAITOJEN VALMENNUSKOKONAISUUS

Yhteishanke nuorten työllistymisen tueksi

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin ja Turun kaupungin kaksivuotinen Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus -yhteishanke nuorten työllistymisen tukemiseksi Varsinais-Suomen alueella päättyi elokuun lopussa 2023. Hanke tarjosi ennakoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää työelämävalmennusta kaikille nuorille, maahanmuuttajataustaiset nuoret erityisesti huomioon ottaen. Hankkeessa hyödynnettiin NYTin Duunikoutsi-sovellusta, joka valmentaa nuoria työelämään ja työnhakuun.

Sovellukseen on tuotu hankkeen myötä esimerkiksi maahanmuuttajanuoria palvelevat somalin, arabian ja venäjän kieliversiot, jotka on toteutettu uudenlaisella selkosuomea ja nuoren omaa äidinkieltä yhdistelevällä tavalla. Tällä tavoin nuorta autetaan ymmärtämään omalla äidinkielellään työelämäsanastoa ja työn merkitystä. Samalla opetetaan selkosuomella työelämässä tarvittavaa asiointikieltä. Kieliversioilla halutaan tukea erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, kuten maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Hankkeen myötä sovellus on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi sovelluksesta on tehty helpotettu versio, joka on sisällöltään kevyempi ja toteutettu selkokielellä. Versio on suunnattu ensisijaisesti nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa, vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Duunikoutsi-sovellukseen tuotiin hankkeen myötä uudistettu CV-työkalu, joka automaattisesti luo nuorelle valmiin osaamispohjaisen CV:n.

Hankkeen tavoitteena on tarjota ennakoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää työelämävalmennusta nuorille ja tuoda työelämätaitojen valmennuskokonaisuus digitaalisesti Duunikoutsi-sovellukseen. Laajemmin hankkeen tavoitteena on, että nuoret, ohjausalan toimijat ja opetushenkilöstö saavat ajantasaista sekä oikeaa tietoa työelämästä, työelämässä tarvittavista taidoista ja työelämätaitoja tukevista välineistä.

Hanke kohdentuu Turun ja Varsinais-Suomen alueen toisen ja kolmannen asteen opiskelijoihin, työttömiin, työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin nuoriin, maahanmuuttajiin sekä erityistuen tarpeessa oleviin nuoriin.

Hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Varsinais-Suomen liiton myöntämä Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen määräraha rahoittavat vuoteen 2023 kestävää hanketta.

Hanketta tukemassa

Lisätietoja