/ Uutinen

Duunikoutsi-sovellus tukemassa nuorten työllistymisvalmiuksia 

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin & Turun kaupungin kaksivuotinen Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus -yhteishanke päättyy elokuun lopussa. Hanke tarjosi ennakoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää työelämävalmennusta kaikille nuorille, maahanmuuttajataustaiset nuoret erityisesti huomioon ottaen. Hankkeessa hyödynnettiin NYTin Duunikoutsi-sovellusta, joka valmentaa nuoria työelämään ja työnhakuun.

NYT

Duunikoutsi-sovellus valmentaa nuorta tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan, kirjoittamaan CV:n ja työhakemuksen, valmistautumaan työhaastatteluun ja oppimaan työelämän pelisääntöjä. Duunikoutsi-sovelluksen ja hankkeessa tuotetun valmennuskokonaisuuden avulla nuoret, opettajat ja ohjausalan toimijat saivat ajantasaista tietoa työelämästä, työelämässä tarvittavista taidoista ja työelämätaitoja tukevista välineistä. Duunikoutsi on saatavilla maksutta myös jatkossa nuorten ja heidän ohjaajiensa käyttöön.

 

DUUNIKOUTSIN UUDET OMINAISUUDET TUKEVAT TYÖNHAUSSA

Hankkeessa kehitettiin Duunikoutsi-sovellukseen osaamisprofiili ja CV-kone, jotka toimivat nuorten tukena työnhaussa. Osaamisprofiili kokoaa kaiken nuoren osaamisen elämän eri osa-alueilta yhteen ja auttaa nuorta tunnistamaan omaa osaamistaan. Myös nuoren CV:n kirjoittamista helpotettiin, sillä Duunikoutsin CV-kone muodostaa nuorelle osaamispohjaisen CV:n vain muutamalla klikkauksella.

Sovellukseen tuotiin myös erityisesti maahanmuuttajataustaisia nuoria palvelevat kieliversiot somaliksi, arabiaksi ja venäjäksi. Kieliversiot toteutettiin selkosuomen ja vieraan kielen yhdistelmällä, jonka tarkoituksena on opettaa nuorelle työelämäsanastoa myös suomen kielellä. Lisäksi sovellukseen tuotiin ruotsin, englannin ja selkosuomen kieliversiot.

 

ITSEOPISKELUMATERIAALIT NUOREN OHJAAJAN APUNA 

Osana digitaalista valmennuskokonaisuutta tuotettiin itseopiskelumateriaalit tukemaan Duunikoutsi-sovelluksen käyttöä. Materiaalit toimivat hyödyllisenä työkaluna nuoren kanssa työskenteleville ohjaajille. Ne ohjaavat nuorta muun muassa osaamisen tunnistamisessa, työnhaussa ja CV:n tekemisessä. Maksuttomat itseopiskelumateriaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi.

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Varsinais-Suomen liiton myöntämä Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen -määräraha rahoittavat vuoteen 2023 kestävää hanketta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:

Essi Lehtovaara

Essi Lehtovaara

Asiantuntija, sisällöt ja kehitys

essi.lehtovaara@nuortennyt.fi

040 7411 860