/ Uutinen

Tekoäly valmentaa kohti työelämää Varsinais-Suomessa

Talous ja nuoret TAT, Turun kaupunki, Keski-Suomen Ely-keskus ja Varsinais-Suomen liitto käynnistävät yhteishankkeen nuorten työllistymisen tukemisessa Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen tarkoituksena on kehittää digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus, jossa hyödynnetään TATin Duunikoutsi-sovellusta. Duunikoutsi valmentaa nuorta työnhaussa ja sen avulla nuori oppii muun muassa tunnistamaan osaamistaan, kehittämään itsetuntemustaan, kirjoittamaan CV:n ja työhakemuksen, valmistautumaan työhaastatteluun ja työelämän pelisääntöjä.

Koronan aiheuttamia vahinkoja tehokkaasti korjaamaan

Hankkeen innovaatio pureutuu erityisesti koronapandemian aiheuttamista vaikutuksista johtuvaan nuorisotyöttömyyteen, joka tuplaantui vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on tuoda ennakoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää työelämävalmennusta kaikille nuorille, maahanmuuttajataustaiset nuoret erityisesti huomioon ottaen.  Hanke kohdentuu Turun ja Varsinais-Suomen alueen toisen ja kolmannen asteen opiskelijoihin, työttömiin, työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin nuoriin, maahanmuuttajiin sekä erityistuen tarpeessa oleviin nuoriin.

”Haluamme parantaa nuorten työllistymisvalmiuksia ja tarjoamme tähän uudenlaisia työkaluja. Hankkeen kautta lisäämme nuoren osaamista, osaamisen tunnistamista ja sen näkyväksi tuomista. Keskitymme löytämään uusia ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten työllistymiseen tulevaisuudessa”, kommentoi Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovelluksen projektipäällikkö Essi Lehtovaara.

Ajantasaista tietoa työelämästä

Hankkeen tavoitteena on tuoda työelämätaitojen valmennus digitaalisesti tekoälyä hyödyntäen Duunikoutsi-sovelluksen kautta, joka mahdollistaa nuorelle työelämätaitojen harjoittelun ja valmennuskokonaisuuden ympäri vuorokauden paikasta riippumatta. Sovellukseen tuodaan myös maahanmuuttajanuoria palvelevat kieliversiot, jotta ymmärrys työelämäsanastosta ja työn merkityksestä nuorille voidaan avata entistä paremmin. Laajemmin hankkeen tavoitteena on, että nuoret, ohjausalan toimijat ja opetushenkilöstö saavat ajantasaista sekä oikeaa tietoa työelämästä, työelämässä tarvittavista taidoista ja työelämätaitoja tukevista välineistä.

”Turun kaupungin työllisyyspalvelut on mukana hankkeessa. Etsimme keinoja nuorten parempaan tavoittamiseen ja työllistämiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Duunikoutsista saamme uuden työkalun, jonka avulla nuori saa valmennusta ja kiinnostuu omasta työurastaan”, kertoo Turun kaupungin työllisyysjohtaja Riitta Uitto.

Lisätietoa:

Essi Lehtovaara
projektipäällikkö
040 741 1860