Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat, Alakoulu, 1.–3. luokat

Mun elämä, mun vastuu | Oppitunti 4. Yrittäminen kannattaa aina

Open tietoisku

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas tutustuu yrityksen toimintaan
 • Oppilas tutustuu yritystoimintaan liittyviin käsitteisiin
 • Oppilas harjoittelee yritystoiminnan ideointia

 

Oppitunnin rakenne

 1. Edellisen oppitunnin kertaus ja uuteen aiheeseen tutustuminen
 2. Tutustutaan yritystoimintaan ja siihen liittyviin käsitteisiin tietokilpailun avulla
 3. Yritysideoiden keksiminen ja yritystoiminnan käsitteiden haltuunotto pareittain

 

Sanasto

Yritys
 • Yritystoiminta on yhden tai useamman henkilön harjoittamaa taloudellista hyötyä tavoittelevaa toimintaa (Sivistyssanakirja).
 • Yrityksen tehtävä on myydä jotakin, kuten tuotetta tai palvelua. Yrityksiä voikin olla todella monenlaisia.
Tuote
 • Tuote on yrityksen myymä asia.
 • Usein tuote on joku esine, tavara tai laite.
 • Tuotteita ovat esimerkiksi vaatteet ja ruoka.
Palvelu
 • Palvelu on yrityksen myymä aineeton asia.
 • Palveluita ovat esimerkiksi hiustenleikkuu tai lastenhoito.
Asiakas
 • Asiakkaat ovat henkilöitä, jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita.
Tarve
 • Tarpeella tarkoitetaan puutetta jostakin välttämättömästä, toivotusta tai halutusta asiasta (Sivistyssanakirja).
 • Monen yrityksen toiminta perustuu siihen, että on huomattu joku asiakkaiden tarve, johon yrityksen toiminnalla pyritään tarjoamaan ratkaisu.
 • Esimerkiksi ravintola tarjoaa ratkaisua asiakkaiden nälkään ja kampaamo tarjoaa ratkaisua asiakkaiden hiustenleikkuun tarpeeseen.
Raaka-aine
 • Raaka-aineella tarkoitetaan jotakin tarvikkeita tai materiaalia, jonka avulla voidaan valmistaa jotakin toista tuotetta tai materiaalia.
 • Esimerkiksi mehun valmistamisen raaka-aineita voivat olla vesi, sokeri ja hedelmät.
Yrityksen voitto
 • Yrityksen voitolla tarkoitetaan sitä rahaa, mikä yritykselle jää tuotoista jäljelle pakollisten menojen vähentämisen jälkeen.
 • Yritys saa rahaa siitä, kun asiakkaat ostavat tuotteita tai palveluita. Kun tästä tuotosta vähennetään esimerkiksi raaka-aineiden hankintakustannukset, on jäljelle jäävä raha yrityksen voittoa.
 • Yrityksen on tehtävä voittoa, eli saatava rahaa, jotta yritystoiminta on järkevää ja jotta yritystoimintaa voidaan jatkaa.

 

Valmistelut ennen oppituntia

Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.

Avaa myös video valmiiksi ja tarkista että äänet kuuluvat ja kuva näkyy oikein.

Valmistele Me yritetään -paritehtävä avaamalla oppilaiden ohjeistukset valmiiksi. Tehtävän ohjeet heijastetaan taululle näkyviin. Oppilaat tarvitsevat tehtävässä muistiinpanovälineitä, joten ne on hyvä ottaa valmiiksi esille. Tehtävä toteutetaan pareittain, joten parijaon voi miettiä valmiiksi. Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät oppituntisuunnitelmasta.

 

Oppilaiden ohjeistukset | Yrittäminen kannattaa aina

 


Oppituntisuunnitelma

 

I Yrittäminen kannattaa aina – video (n. 15-20 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on kerrata edellisellä oppitunnilla opittua ja sitoa uusi aihe aiemmin opittuun. Tehtävässä tutustutaan yrittäjyyteen ja yritystoimintaan sekä tunnistetaan yritystoimintaanliittyviä käsitteitä.

Katsokaa Yrittäminen kannattaa aina -video. Video on osallistava ja ohjaa oppimista muun muassa keskustelutehtävien ja pienen visailun avulla.  Opettaja ohjaa toimintaa luokassa tauottamalla videota sekä ohjaamalla keskustelua tarvittaessa.

 

II Me yritetään -paritehtävä (n. 20-30min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on sitoa opittua käytäntöön. Oppilaat pääsevät ideoimaan omia yrityksiä ja harjoittelemaan parityöskentelyä.

Ennakkovalmistelut:

Avatkaa valmiiksi oppilaiden ohjeistukset. Tehtävässä ohjeet heijastetaan taululle oppilaille näkyviin.

Jakakaa oppilaille valmiiksi muistiinpanovälineet.

Jakakaa oppilaat pareihin.

Toimintaohjeet:

Oppilaiden tehtävänä on suunnitella pareittain oma yritys. Oppilaat ideoivat yrityksellensä tuotteen tai palvelun, miettivät ketkä olisivat yrityksen mahdollisia asiakkaita ja mitä raaka-aineita tuotteen tai palvelun valmistamiseen tarvitsisi. Vain mielikuvitus on suunnittelun rajana!

Oppilaiden ohjeistuksesta löytyy suunnittelua tukevia kysymyksiä ja muita vinkkejä.

Opettaja ohjaa parien työskentelyä.

Jos aikaa jää, parit voivat esitellä omat yritysideansa muille oppilaille.

Vinkki!

Tehtävän voi helposti laajentaa monialaiseksi kokonaisuudeksi!

 


Lisätehtävät

Me yritetään -paritehtävä monialaisena kokonaisuutena (Äidinkieli, kuvaamataito, matematiikka)

Me yritetään -paritehtävän voi helposti laajentaa monialaiseksi kokonaisuudeksi. Äidinkielen tunnilla voidaan tutustua mainokseen tekstilajina, minkä jälkeen kuvaamataidon tunnilla oppilaat voivat suunnitella yritykselleen logon ja mainoksen. Sisältöä voi laajentaa matematiikan oppitunnille, jossa oppilaat voivat laskea yrityksensä raaka-ainekustannukset sekä laskea tuotteelleen tai palvelulle sopivan hinnan.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 02/2022

Avainsanat: vastuu