Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat, Alakoulu, 1.–3. luokat

Mun elämä, mun vastuu | Oppitunti 3. Talous hanskassa: Mun rahat, mun suunnitelmat

Open tietoisku

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas tutustuu budjetti -käsitteeseen
 • Oppilas ymmärtää vastuullisen rahan käytön ja omien kulutusvalintojen merkityksen ympäristön ja oman talouden kannalta
 • Oppilas harjoittelee rahankäytön suunnittelua
 • Oppilas tutustuu säästämiseen

 

Oppitunnin rakenne

 1. Edellisen oppitunnin kertaus ja uuteen aiheeseen tutustuminen
 2. Avataan oman talouden hallinnan ja budjetoinnin käsitteitä
 3. Tutustutaan vastuulliseen rahan käyttöön
 4. Harjoitellaan budjetointia ja säästämistä ryhmätehtävän avulla

 

Sanasto

Yhteiskunta
 • Yhteiskunnalla tarkoitetaan sosiaalisesti järjestäytynyttä ihmisyhteisöä, kuten kuntaa tai valtiota (Sivistyssanakirja).
 • Yhteiskunta koostuu ihmisistä, esimerkiksi oppilaista, opettajista, lääkäreistä ja poliiseista. Ihmiset toimivat eri paikoissa, kuten kotona, koulussa, terveyskeskuksessa tai poliisiasemalla.
 • Jokaisella ihmisellä sekä paikalla on oma, yhtä tärkeä, roolinsa yhteiskunnassa. Yhteiskunta muodostuu siis meistä kaikista.
Budjetti
 • Budjetilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna arviota tuloista ja menoista.
 • Budjetti ja talousarvio ovat samaa tarkoittavia sanoja, ja niitä voi käyttää toistensa synonyymina.
 • Budjettia voi suunnitella pohtimalla sitä, mistä saa rahaa ja kuinka paljon sekä sitä, mihin sitä haluaa käyttää. Budjetin avulla voi hallita omaa talouttaan.

 

Valmistelut ennen oppituntia

Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.

Avaa myös video valmiiksi ja tarkista että äänet kuuluvat ja kuva näkyy oikein.

Valmistele Luokkaretkelle! -ryhmätehtävä tutustumalla tehtävänantoon ja avaamalla valmiiksi oppilaan ohjeistukset, jotka heijastetaan oppilaille nähtäväksi. Oppilaat tarvitsevat tehtävässä muistiinpanovälineitä, joten ne voi jakaa valmiiksi tai sitten oppilaat voivat hyödyntää esimerkiksi matematiikan vihkoja. Tehtävä toteutetaan pienryhmissä, joten ryhmäjaon voi miettiä valmiiksi. Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät oppituntisuunnitelmasta.

 

Oppilaiden ohjeistukset | Talous hanskassa: Mun rahat, mun suunnitelmat

 


Oppituntisuunnitelma

I Talous hanskassa: Mun rahat, mun suunnitelmat – video (n. 10-15 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on kerrata edellisellä oppitunnilla opittua ja sitoa uusi aihe aiemmin opittuun. Tehtävässä tutustutaan budjetointiin, oman talouden hallintaa ohjaaviin kysymyksiin sekä pohditaan vastuullista rahan käyttöä luonnon ja lompakon kannalta.

Katsokaa Talous hanskassa: Mun rahat, mun suunnitelmat-video. Video on osallistava ja ohjaa oppimista muun muassa keskustelutehtävien avulla. Opettaja ohjaa toimintaa luokassa tauottamalla videota sekä ohjaamalla keskustelua tarvittaessa.

 

 

II Luokkaretkelle! -ryhmätehtävä (n. 20-30min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on harjoitella budjetointia sekä ryhmätyöskentelyn taitoja.

Ennakkovalmistelut:

Avatkaa valmiiksi oppilaiden ohjeistukset. Tehtävässä ohjeet heijastetaan taululle oppilaille näkyviin.

Jakakaa oppilaille muistiinpanovälineet. Oppilaat voivat hyödyntää esimerkiksi matematiikan vihkoja.

Jakakaa oppilaat pienryhmiin (3-4 oppilasta per ryhmä).

Toimintaohjeet:

Oppilaiden tehtävänä on suunnitella luokalle luokkaretki.

Opettaja ohjaa ryhmätyötä etenemällä oppilaiden ohjeiden mukaisesti vaihe vaiheelta. Jokaisessa vaiheessa käydään yhdessä läpi laskuesimerkki.

Oppilaat päättävät ensin ryhmissä haluamansa luokkaretkikohteen sekä ruokailun retkellä ja laskevat luokkaretken kustannukset koko luokan osalta.

Kun luokkaretken kustannukset ovat selvillä, ryhmät päättävät varainhankinnan tavan, eli tuotteen, joita myymällä luokka voi kerätä luokkaretkeä varten tarvitsemansa rahat. Tämän jälkeen oppilaat laskevat, kuinka monta pakettia valittua tuotetta on myytävä, jotta tarvittavat varat on kerätty kasaan.

Jos aikaa jää, voivat oppilaat suunnitella luokkaretkestä tai sen varainhankinnasta mainoksen muulle luokalle.

Vinkki!

Jos tehtävä tuntuu liian haastavalta, voivat oppilaat laskea luokkaretken kustannukset sekä varainhankinnan määrän omalta osaltaan tai pienryhmän osalta.


Lisätehtävät

Lahjakortti -harjoitustehtävä (Matematiikka)

Tämän tehtävän avulla oppilaat pääsevät harjoittelemaan oman rahan käyttöä sekä suunnittelemaan yksinkertaista budjettia.

Ennakkovalmistelut:

Avatkaa valmiiksi oppilaiden ohjeistukset, josta löytyy kuva esineistä ja niiden hinnoista. Tehtävässä kuva heijastetaan taululle.

Jakakaa oppilaille muistiinpanovälineet. Oppilaat voivat hyödyntää esimerkiksi matematiikan vihkoja.

Toimintaohjeet: 

Tehtävässä oppilaat saavat 20 euron lahjakortin, jonka saavat käyttää mihin haluavat kuvan tuotevalikoimasta.

Oppilaat valitsevat itsenäisesti, mitä kuvan tuotteista haluavat ja laskevat sitten mihin lahjakortin rahat riittävät.

Kerratkaa aluksi, miten tuotteiden yhteishinta lasketaan, ja miten sen voi vähentää lahjakortin saldosta.

Katsokaa lopuksi mitä kukin olisi ostanut lahjakortilla, ja mihin kaikkeen heidän lahjakorttinsa varat olisivat riittäneet.

Vinkki!

Oppilaille voi antaa lisää tehtäviä samoista tuotteista. Esimerkiksi:

 • Mikä on suurin määrä tuotteita, jotka voi ostaa 20 euron lahjakortilla?
 • Kuinka paljon kaikki kuvan tuotteet maksavat yhteensä?
 • Mitkä tuotteet ovat sellaisia, joita voisit lainata kaverilta/kaverille, jotta molempien ei tarvitse ostaa omia? Minkä tuotteiden kanssa se ei onnistu?
 • Mitä hankintoja voisit tehdä kaverin kanssa yhdessä yhdistämällä lahjakorttien arvon?

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 02/2022

Avainsanat: vastuu