Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat

Materiaaleja ilmasto- ja ympäristökasvatukseen – Taloussankari Junior

Täältä löydät lisämateriaaleja ilmasto- ja ympäristökasvatukseen. Mikäli haluat käsitellä Taloussankari Junioria kolmen 45 minuutin oppitunnin avulla, löydät opetussuunnitelmaan perustuvat oppituntimateriaalimme tämän sivun alaosasta. 

 

On aika siirtyä kiertotalouteen
Jokainen voi tehdä kiertotaloustekoja omassa arjessaan. Animaatiossa on tekstitys. Video (3 min.) suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Maailma 2030. Kestävän kehityksen tavoitteet – Suomi ja globaali etelä
Maailma 2030 -aineisto on tehty sinulle opettaja. Toivomme, että aineisto tukee sinua työssäsi, kun käsittelet oppilaiden kanssa globaaliin kehitykseen liittyviä teemoja.

Teemapäivät 2030 (maailma2030.fi)
Agenda 2030 – kestävän kehityksen kokonaisuus sisältää 17 tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Yhteisellä sitoutumisella ja toiminnalla on tavoitteena löytää ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutos, epätasa-arvoistuminen ja köyhyys. Tarkoituksena on saavuttaa parempi maailma meille kaikille.

Agenda 2030 teemapäivät –opettajan opas
Tämän oppaan tarkoitus on tarjota peruskoulun opettajille lähtökohtia, ideoita ja helposti käyttöön otettavia välineitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien tai ilmiöprojektien toteuttamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden teemoista.

Opetusmateriaaleja ympäristökasvatukseen ja kestävään kehitykseen
ideoita ja menetelmiä ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen. Tästä on tehty myös mobiilipeli, joka on mainio lisä Taloussankari Junior –pelin aihepiirien tukemiseen.

WWF:n ”Suuri rantaseikkailu” on 10-12 –vuotiaisen lähiympäristöön tutustumiseen ja ympäristökasvatukseen suunnattu mobiilioppimateriaali. Havainnointi- ja pohdintatehtäviä veden äärellä. Ladattavissa maksutta seppo-oppimis-alustalta.

 Ilmastokirjo vastavoimaksi ilmastoahdistukselle – Ilmastokirjo
Ilmastokirjo-sivustolla tehtäviä ja vinkkejä ilmastoaiheen syventämiseen eri näkökulmista joko yhdelle oppitunnille tai vaikka kokonaiseen monialaiseen teemaan, myös ilmastoahdistuksen ja ilmastotunteiden käsittelyyn.

 

Open työkalupakkista työkaluja ilmastokasvatukseen
Oppimateriaaleja tai vinkkejä ajatusten herättelyyn, tiedonetsintään ja tunteiden käsittelyyn sekä ideointityökaluja, aktiviteetteja ja toimintamalleja.

Alakoululaisten luonto- ja ihmissuhteiden muodostumisen tukemiseksi
3-4 luokkien materiaalit luovat pohjaa ilmastonmuutoksen syys-seuraus-suhteiden hahmottamiseen. 5-6 luokkien materiaaleissa ilmastokasvatuskokonaisuus keskittyy ihmisen toimintaan ilmastonmuutoksen taustalla ja ilmastovaikuttamisen mahdollisuuksiin.

MAPPA-materiaalipankki
Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki oppiaineittain ja kohderyhmittäin (ikäryhmittäin)

Ilmasto-opas – Ilmastosankari
Vinkkejä hiilijalanjälkeä pienentäviin ilmastotekoihin arjen eri osa-alueilla. Teemoina asuminen ja energia, liikkuminen ja vapaa-aika, syöminen sekä ostaminen ja kierrätys. Ilmastosankari on tamperelaisten oma ilmasto-opas, jota muutkin saavat lainata. Tutustukaa Pohjoismaiden suurimpaan sisämaakaupunkiin ja laskekaa oma hiilijalanjälkenne.

Osaatteko jo lajitella ja kierrättää? Lajitteluhauilla voi selvittää minne tietty jäte kuuluu lajitella. Lajittelemalla roska saa uuden elämän, sillä lajitelluista jätteistä tehdään uusia tuotteita.

Jäteopas | HSY – HSY 
Lajitteluhaku | Pjhoy
Lajittelu ja kierrätys | Martat

Kesto: Useita erilaisia kestoja

Julkaisija/Tekijä: Useita julkaisijoita: TAT, UM, Rauhankasvatusinstituutti, WWF, Opinkirjo, MAPPA, HSY, Pjhoy, Martat

Julkaistu: 10/2021

Avainsanat: kestävä kehitys, ilmastonmuutos, kierrättäminen, opetusmateriaali, ympäristökasvatus, ilmastoahdistus, luontosuhde, hiilijalanjälki, ilmastoteko, lajittelu