Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat

Taloussankari Junior | Oppitunti 2: Omat valinnat ja ympäristö

Open tietoisku

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää omien kulutusvalintojen seurauksia ympäristölle.
 • Oppilas pohtii kulutusvalintojaan ympäristön hyvinvoinnin kannalta.
 • Oppilas tutustuu tavaroiden ja vaatteiden käyttöiän pidentämiseen.
 • Oppilas tutustuu kierrättämiseen ja lajitteluun.

j

Oppitunnin rakenne

Tunnin kesto 45 min

 1. Oppitunnin aiheeseen tutustuminen
 2. Pelataan pelin luvut 3-5 (noin 30 minuuttia)
 3. Ryhmätehtävä: Vaatteen käyttöiän pidentäminen
 4. Itsenäiset tehtävät: Tavaroiden huoltaminen ja lajittelu
 5. Lisätehtävä: Kotitehtävänä selvitystehtävä kodin tavaroista

j

Sanasto

Kestävä kulutus
 • Kestävä kulutus tarkoittaa sitä, että omilla valinnoilla vaikuttaa siihen, että ympäristövaikutuksia ei synny. Kestävää kulutusta on esimerkiksi se, että ostetaan vain se mitä tarvitaan ja kierrätetään käyttämättömät tavarat oikein.
Ekologinen tuote
 • Ekologinen tuote on sellainen tuote, joka ei vahingoita luontoa ja jonka voi kierrättää. Lisäksi sen valmistukseen ei ole käytetty ympäristölle haitallisia tuotteita, kuten kemiallisia aineita.
Hiilijalanjälki
 • Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkun asian aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon ilmastoon pääsee kasvihuonepäästöjä tuotteen tai tavaran elinkaaren aikana. Hiilijalanjäljen avulla voidaan mitata kuinka paljon kasvihuonekaasuja esimerkiksi autolla ajaminen tai juuston syöminen aiheuttavat.
Uusiutuvat luonnonvarat
 • Mitä tahansa luonnonvaroja, joiden katsotaan uusiutuvan. Kun uusiutuvaa luonnonvaraa käytetään, sitä tulee tai syntyy luonnostaan lisää. Esimerkiksi auringon valo ja lämpö sekä makea vesi ovat uusiutuvia luonnonvaroja, sillä auringon avulla valoa ja lämpöä tulee lisää luonnostaan päivittäin auringon paistaessa ja makeaa vettä tulee maahan sadeveden mukana.
Mikromuovit
 • Mikromuovit ovat pienen pieniä muovin osia, jotka eivät hajoa luonnossa tai hajoavat hyvin hitaasti. Mikromuovit ovat iso ongelma vesistöissä, koska ne läpäisevät vedenpuhdistamoiden suodattimet ja päätyvät veden mukana eliöihin. Mikromuoveja voi olla esimerkiksi pesuaineissa tai kosmetiikassa.

 

Valmistelut ennen oppituntia

Pidä esillä alla oleva Oppituntisuunnitelma, jotta ohjeet, tehtävät ja esimerkkivastaukset ovat helposti saatavillasi tunnin edetessä.

Avaa alla olevasta linkistä Oppilaiden ohjeistukset tehtävien ohjeistuksia varten. Ohjeet on hyvä heijastaa taululle oppilaiden nähtäville.

Oppilaiden ohjeistukset | Omat valinnat ja ympäristö

Varaa oppilaille laitteet pelin pelaamista varten (kännykkä, tabletti tai tietokone). Peliin pääsee tästä

 

 

Oppituntisuunnitelma

j

I Tutustuminen aiheeseen: omat valinnat ja ympäristön hyvinvointi (n. 5 min)

Tehtävän tarkoituksena on orientoitua oppitunnin aiheeseen: ympäristöystävällisiin arjen valintoihin.

Pelin seuraavissa luvuissa oppilas tapaa Ikipuun ja Roskakorin, jotka antavat vinkkejä siihen, miten ympäristöstä voi pitää huolta omilla valinnoilla. Esimerkiksi tavaroiden huoltaminen, vain tarpeellisen ostaminen, lainaaminen, ympäristöystävällisten asioiden ostaminen, energian säästäminen ja kierrättäminen ovat tapoja tehdä arjessa kestäviä valintoja.

Keskustelkaa oppilaiden kanssa alla olevia kysymyksiä hyödyntäen:
 • Mitä arjen ympäristötekoja oppilaat keksivät?
 • Mistä tunnistaa ympäristöystävällisen tavaran tai tuotteen?
 • Milloin ostamisen sijasta jonkun tavaran tai tuotteen voisi lainata?
 • Mitä käyttämättömäksi tai vanhaksi jääneille tavaroille voi tehdä?

Ope kirjaa ylös oppilailta heränneitä kysymyksiä ja pohdintoja. Näihin muistiinpanoihin voitte palata oppimiskokonaisuuden lopussa.

 

 

 

 

II Pelin pelaaminen: luvut 3-5 (noin 30 min)

Oppilaat pelaavat Taloussankari Junior -pelin luvut 3, 4 ja 5 omilla laitteillaan. Laitteeksi soveltuu tietokone, tabletti tai älypuhelin.

 

Pelin juoni:

Luku 3: Omien valintojen vaikutukset ympäristöön 10 min

 • Pelaaja ja Merri Mehiläinen jatkavat syntymäpäivälahjan etsintää. He käyvät kirjastossa ja puistossa. Puistossa pelaaja tutustuu Ikipuuhun, joka kertoo valintojen vaikutuksista ympäristöön ja antaa vinkkejä kestävään kuluttamiseen. Luvussa pelaaja tutustuu myös lainaamiseen ja arjen energiatekoihin.

Luku 4: Tuotteiden elämä 10 min

 • Syntymäpäivälahjan etsiminen jatkuu kaupungilla. Pelaaja käy Merri Mehiläisen kanssa vaatekaupassa ja kuulee vaatteiden elinkaaresta ja ympäristöystävällisyydestä. Pelaaja pohtii, minkälaisten vaatteiden ostaminen olisi ympäristöystävällistä ja mitä eroa on muovikassilla ja kangaskassilla.

 Luku 5: Kierrättäminen ja roskaaminen 10 min

 • Pelaaja ja Merri Mehiläinen vierailevat kirpputorilla ja tapaavat Roskakorin. Roskakori kertoo kierrättämisestä ja lajittelusta. Pelaajalle kerrotaan myös mikromuovista.

j

 

III Vaatteen käyttöikä – Ryhmätehtävä (n. 10 min)

Pelissä Merri Mehiläinen antaa vinkkejä vaatteiden hankkimiseen ja niistä huolehtimiseen. Keskustelkaa luokassa yhdessä tai pienemmissä ryhmissä pelin pohjalta, miten vaatetta voi pitää käytössä pidempään ja huolehtia, että vaatetta ei heitetä roskikseen. Voit näyttää tehtävän ohjeistuksen dialta oppilaiden ohjeistuksista. Pyydä oppilaita keksimään vähintään kolme ideaa. Voitte lopuksi koota ideat yhteen esimerkiksi luokan yhteiseksi ohjetauluksi.

 

Vastauksia kysymykseen:
 • Ostetaan kestäviä ja laadukkaita vaatteita. Tällaiset vaatteet eivät mene heti rikki.
 • Pistetään käytetyt ja käyttämättömät vaatteet kiertoon.
 • Tehdään mieluinen vaate itse.
 • Korjataan ja paikataan vaatteita, eikä heitetä niitä heti pois.
 • Ostetaan käytettyjä vaatteita esimerkiksi kirpputorilta.
 • Käytetään sisarusten vaatteita.
 • Lainataan vaatteita tutuilta tai vuokraamoista. Esimerkiksi juhlavaatteet.
 • Tekee vaatteesta jotakin muuta, kun ei enää käytä sitä. Esimerkiksi vanhasta paidasta voi tehdä pyyhkeen.
 • On hyvä pohtia myös, mistä materiaalista vaate on tehty. Ekologisin vaate on tehty lähellä ja se on tehty materiaalista, joka kestää ja voidaan käyttää uudelleen. Esimerkiksi pellava, puu tai puuvilla ovat pitkäikäisiä valintoja.

 

Vinkki! Aiheesta voi järjestää myös kilpailun, jossa oppilaat keksivät ryhmissä ideoita vaatteiden käyttöiän pidentämiseen. Voittajaryhmä on se, joka keksii ideoita eniten.

 

 

 

IV Omien tavaroiden huoltaminen – itsenäinen tehtävä (n. 5 min)

Oppilas voi tehdä tämän tehtävän itsenäisesti sen jälkeen, kun on pelannut pelin 3. luvun. Avaa valmiiksi oppilaiden ohjeistukset ja heijasta alla olevan tehtävän ohjeet taululle oppilaille näkyviin.

Pelissä Ikipuu muistutti, että omista tavaroista on tärkeä pitää hyvää huolta, että ne kestävät pidempään. Valitse yksi oma tavarasi ja mieti, miten siitä voi pitää huolta. Tavara voi olla esimerkiksi polkupyörä, vaate tai lempiaarteesi. Kirjoita ainakin kolme tapaa, miten voit pitää huolta tavarastasi.

Vastausesimerkki: Esimerkiksi polkupyörää pitää säännöllisesti huoltaa: pestä, öljytä ja kiristää ketjuja. Pyörää on hyvä säilyttää säältä suojassa ja pitää se lukossa. Pyörällä on hyvä ajaa liikennesääntöjen mukaan, pyörille tarkoitetuilla reiteillä.

 

 

 

V Tutustuminen kierrätysohjeisiin – itsenäinen tehtävä (n. 5 min)

Oppilas voi tehdä tämän tehtävän itsenäisesti sen jälkeen, kun on pelannut pelin 5. luvun. Avaa valmiiksi oppilaiden ohjeistukset ja heijasta alla olevan tehtävän ohjeet taululle oppilaille näkyviin.

A. Ota selvää, mitä asioita omassa luokassasi kierrätetään. 

 • Mitä roskiksia luokassa on? Kirjoita ylös, mitkä kaikki jätteet luokassa kierrätetään.
 • Löytyykö luokasta ohjeet kierrättämiseen?
 • Onko koulussa muita roskiksia luokassa olevien lisäksi? Kirjoita, mitä muita roskiksia koulussa on.
 • Puuttuuko joku roskis?

B. Tutustu kotialueesi kierrätysohjeisiin netistä. Kirjoita vastaukset näihin kysymyksiin:

 • Miltä nettisivulta löysit kierrätysohjeet?
 • Mihin muovi lajitellaan?
 • Mihin talouspaperin saa lajitella?

 

j

Lisätehtävä:

VI Selvitystehtävä kodin tavaroista – itsenäinen tehtävä

Oppilas voi tehdä tämän tehtävän sen jälkeen, kun on pelannut pelin 3. luvun. Tehtävä soveltuu kotitehtäväksi. Ohjeet löytyvät myös oppilaiden ohjeistuksista.

Katso ympärillesi kotona ja selvitä alla oleviin kysymyksiin vastaukset.

 1. Mitä tavaroita kotona on, jotka ovat kestäneet tosi pitkään? Onko kotona esimerkiksi joku tosi vanha huonekalu tai laite? Miten kodissasi pidetään huolta näistä pitkään kestäneistä tavaroista?
 2. Mitä tavaroita kotona on, jotka eivät kestä kauan? Onko kotona esimerkiksi jokin laite tai käyttötavara, joka pitää uusia usein? Miksi nämä tavarat eivät kestä pitkään? Miten näitä tavaroita voisi huoltaa?

 

 

Annetaan palautetta (n. 5-10 min)

Tässä tehtävässä sinä ja oppilaat pääsette antamaan palatetta Taloussankari Junior -oppimiskokonaisuudesta. Arvostamme antamaanne palautetta todella paljon. Mikäli käytte läpi kaikki kolme oppituntia, antakaa palautetta vasta kolmannen oppitunnin lopuksi.

Osa palautekyselyn kohdista toimii myös samalla itsearviointina ja tukee oppilaiden oman oppimisen arviointia.

Toimintaohjeet:

Ottakaa esille oppilaiden tietokoneet, tabletit tai älypuhelimet. Jokainen oppilas vastaa palautekyselyyn henkilökohtaisesti.

Sillä välin kun oppilaat täyttävät omaa palautekyselyään, opettaja voi täyttää opettajien palautekyselyä.

Kehitämme oppimateriaalien sisältöjä oppilaiden ja opettajien palautteiden pohjalta, joten toivottavasti vastaatte palautekyselyihin. Palautteet annetaan nimettöminä.

Linkki oppilaiden palautekyselyyn

Linkki opettajan palautekyselyyn

 

j

Seuraavan oppitunnin materiaaleihin pääset rullaamalla hieman alemmas ja klikkaamalla sieltä tuotekorttia ”Taloussankari Junior | Oppitunti 3: Säästäminen ja oma hyvinvointi”.

Kesto: 45 min

Julkaisija/Tekijä: Talous ja Nuoret TAT

Julkaistu: 03/2022

Avainsanat: oman talouden hallinta, kestävä kehitys, ympäristö, arjen rahankäyttö, omat valinnat