Tilattava ja ladattava materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Duunikoutsi – Opetuspaketti peruskouluun

NYT Duunikoutsi

Yhdessä OKM:n, EK:n ja SAK:n kanssa toteutettu Duunikoutsi auttaa nuorta konkreettisesti työnhaussa ja työelämätaitojen kartuttamisessa: sen avulla saa muun muassa tehtyä valmiin osaamispohjaisen CV:n ja sparrausta työnhakuun ja työhaastatteluun Duunikoutsin haasteita ja tehtäviä suorittaen. Tärkeänä osana tulevaisuuden työelämätaitoja Duunikoutsin avulla nuori pystyy harjoittelemaan myös itsetuntemukseen liittyviä osa-alueita, kuten tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksiaan ja osaamistaan.  

 

Voit käyttää Duunikoutsia vapaamuotoisesti nuoren ohjaamisessa, mutta helpottaaksemme työtäsi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa valmiin opetuspaketin harjoituksineen hyödynnettäväksi. Duunikoutsi on suunnattu 13–25-vuotiaille nuorille.

 

Opetuspaketin sisältö

Duunikoutsi ohjaajan materiaalista saat perustiedot Duunikoutsista sekä sen hyödyntämisestä ohjaustyön tukena. Duunikoutsi opetusmateriaali taas sisältää johdannon sekä valmiita harjoituksia hyödynnettäväksi opotunneilla tai ryhmänohjauksessa. Johdanto-osion tarkoituksena on  esitellä sovellus nuorille ja opastaa sen lataukseen ja käyttöön. Valmiit harjoitukset käsittelevät seuraavia teemoja:

  1. TET-jaksolle valmistautuminen 
  2. TET-jakson jälkeen 
  3. Itsetuntemus tulevaisuuden työelämätaitona 
  4. Kohti työelämää 

Kunkin aiheen harjoitukset sisältävät pienempiä tehtäviä, joissa nuoret tekevät ohjatusti tehtäviä Duunikoutsissa. Harjoitukset sisältävät vaihdellen yksilötyöskentelyä sekä reflektoivia keskustelutehtäviä parityöskentelynä tai koko ryhmän kanssa.

Yksittäisen harjoituksen kesto vaihtelee 10 minuutista 20 minuuttiin ja voitkin koostaa harjoituksista kokonaisen oppitunnin tai hyödyntää niitä yksittäin.

Lataa tästä:

Duunikoutsin opetusmateriaali peruskouluun

Duunikoutsi – ohjaajan materiaali peruskouluun

 

Huom! Sovellusta ja sen sisältöjä päivitetään ajoittain, minkä seurauksena myös opetuspakettiin saattaa tulla muutoksia. Suosittelemmekin lataamaan materiaalin käyttöösi aina tältä sivustolta.

Julkaistu: 11/2020

Avainsanat: CV, Duunikoutsi, TET-jaksot, tulevaisuuden työelämätaidot, sovellus, työelämätaidot, työpäivä, työhaastattelu, ansioluettelo, työhakemus, työelämään tutustuminen, työelämä, kesätyö, oppimateriaali