NYT Nuorten tulevaisuusraportin työelämätuloksien julkaisu

Ajankohta: Ke 22.05.2024 klo 10.00–11.00

Järjestäjä: Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Teema: NYT Nuorten tulevaisuusraportti

Avainsanat: työelämä

Julkaisemme keskiviikkona 22.5.2024 NYT Nuorten Tulevaisuusraportin uusia tuloksia. Uusi tietopaketti tarjoaa kattavan katsauksen nuorten työelämäodotuksiin ja -arvoihin.

Kevään kyselytutkimuksesta selviää myös nuorten kiinnostus yrittäjyyteen ja miten yhteenkuuluvuutta koetaan kouluun tai omaan kaveriyhteisöön. Kyselyyn vastasi vajaa 5 000 yläkoululaista ja 2. asteen oppijaa.

Esittelemme tulokset ke 22.5. klo 10.00–11.00 etälähetyksessä. Liity linjoille ja kopioi alla oleva Teams-linkki kalenteriisi keskiviikolle.  Livelähetyksen lisäksi julkaisemme tuloksista myös tiedotteen ja tulospaketin suomeksi ja ruotsiksi aamupäivällä kotisivuillamme.

Teams-linkki

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk3MTEwOWUtMmQyMi00NmMyLTkyNDAtYjNkZDgwMWM4NTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22342e649a-c408-4687-a930-34aecd3b29e6%22%2c%22Oid%22%3a%2237019b8e-a3e0-4e9d-b240-9e76a1d78f60%22%7d  

Tietoa tulevaisuusraportista