OSAAMISKESKUS KENTAURI

Kentauri tutkii ja kehittää

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskuksen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus.

Kentauri kehittää ja edistää nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on mukana Osaamiskeskus Kentauri -hankkeessa. Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Lue lisää Kentaurista

Tutkimusta ja tietoa nuorista

Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun ja osallisuuteen sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimustyö perustuu sekä laadullisiin että määrällisiin aineistoihin, joiden perusteella havainnoidaan harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutusta ja vaikuttavuutta sekä etsitään niiden piiristä selittäviä tekijöitä yksilöllisille ja yhteiskunnallisille ilmiöille. Tutkimuksen tuloksena syntyy sekä akateemisia että suurelle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja. 

NYTin Nuorten Tulevaisuusraportissa selvitetään vuosina 2021 ja 2023 nuorten harrastuksissa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.  

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamiskeskus Kentauri kehittää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa osaamisen digitaalista kokonaisuutta.  

Kentaurissa kehitetään esimerkiksi nuorten työelämävalmennuksen tueksi tarkoitettua NYTin Duunikoutsi-mobiilisovellusta sekä Partion Osaamiskiekkoa, joka havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Katso osaamiskeskus Kentaurin esittelyvideo

Kentauri kehittää ja edistää nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua.

 

Osaamismerkit apuna työnhaussa?

Videolla Nuppu Oinas kertoo Kentaurin osaamismerkeistä.

 

Lisätietoja

Essi Lehtovaara

Essi Lehtovaara

Asiantuntija, sisällöt ja kehitys

essi.lehtovaara@nuortennyt.fi

040 7411 860