/ Uutinen

Yrityskylään osallistuminen lisää tutkitusti nuorten ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta ja siihen vaikuttamisesta

Nuorten Tulevaisuusraportin tutkimuksen mukaan TATin Yrityskylään osallistuneiden nuorten mielestä yhdenvertaisuuden tavoittelu, ilmastonmuutoksen torjuminen ja verojen maksaminen ovat jokaisen velvollisuuksia. Ero on huomattava verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla Yrityskylä-oppimiskokemusta ei ole. TATin Nuorten tulevaisuusraportti –tutkimukseen vastasi lähes 15 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.

“Yrityskylän tavoitteena on tuoda työelämä, talous ja yrittäjyys lähemmäksi lapsia ja nuoria innostavalla tavalla. Tulokset kertovat, että Yrityskylä toimii ja asiantuntijamme ovat onnistuneet tuomaan opintokokonaisuuteen yhdenvertaisuuden ja ilmastonmuutoksen teemoja siten, että nuoret hahmottavat myös ne keskeiseksi osaksi työelämää ja koko yhteiskuntaa”, arvioi TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä. 

Yrityskylä vaikuttaa selkeästi nuorten ilmastoasenteisiin ja haluun maksaa veroja

Yrityskylän suorittaneista 70 % ajattelee, että ilmastonmuutoksen torjuminen on jokaisen velvollisuus. Yrityskylää vaille jääneistä vain 57 % ajattelee samoin. 

Tutkimus osoittaa myös, että pelilliseen pedagogiikkaan perustuvan oppimiskokonaisuuden käytyään nuoret suhtautuvat myönteisemmin verojen maksuun. TATin Yrityskylä Alakoulussa jokainen nuori saa palkkaa, josta maksetaan myös verot. Lisäksi nuoret pääsevät äänestämään verojen käyttökohteesta. Verojen välttelyä vastustaa 64 % Yrityskylään osallistuneista, mutta vain 50 % niistä, jotka eivät ole suorittaneet Yrityskylää.  

“TATin Yrityskylässä saatu osallisuuden kokemus vahvistaa yksilön uskoa itseensä sekä halua ja kykyjä yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Osallisuuden kokemus syntyy pelillisessä oppimisympäristössä, jossa jokainen pääsee toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.” kommentoi Järvelä. 

Uudelle sukupolvelle yhdenvertainen ja ilmastokestävä yhteiskunta on mahdollinen

Tutkimustulosten mukaan nuorille ilmastonmuutoksen torjuminen ja yhdenvertaisuuden tavoittelu on itsestään selvää. Yrityskylässä nuoret pääsevät kokeilemaan miten yhteiskunta toimii ja mikä on sekä yksilöiden että yritysten rooli. He saavat aidon kokemuksen siitä, miten jokaisen osallisuudella on merkitystä yhdenvertaisen ja ilmastokestävän yhteiskunnan rakentamisessa.  

Tutkimuksen mukaan Yrityskylään osallistuneista 76 % on valmiita panostamaan opintoihinsa menestyäkseen työelämässä, mutta Yrityskylää vaille jääneistä vain 63 prosenttia. Tämä osoittaa, että aitojen työelämäkokemuksien myötä nuori ymmärtää opintojen ja tulevaisuuden työelämän yhteyden.  

Tutkimukseen osallistuneista 56 % oli osallistunut Yrityskylään alakouluaikana ja 14 % sekä alakoulussa että yläkoulussa. Tänä lukuvuonna Yrityskylän toimintaan osallistuu jälleen 97 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen.  

Lisätiedot: 

Jenni Järvelä
Toimitusjohtaja, Talous ja nuoret TAT
jenni.jarvela@tat.fi
040 556 7156 

TATin Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. Yrityskylässä nuoret simuloivat pelillisessä oppimisympäristössä suomalaisen yhteiskunnan toiminta sekä toimivat omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä.