/ Uutinen, Kesätyö

Yhä useampi nuori aikoo hakea kesätöihin, myönteinen asenne työelämää kohtaan lisää kesätyöhaluja

Yhä useampi yhdeksäsluokkalainen ja toisen asteen opiskelija aikoo hakea tänä vuonna kesätöihin.

Nuoret naiset jutustelevat puistonpenkillä.

Talous ja nuoret TATin kesätyökyselyn yli 6 000 vastaajasta 71 prosenttia kertoi aikovansa hakea työpaikkaa kesäksi. Vuonna 2022 68 prosenttia ja vuonna 2021 65 prosenttia nuorista aikoi hakea kesätöihin.

Innokkaimpia kesätöiden hakijoita ovat tytöt (74 %), lukiolaiset (79 %), yrittäjyydestä kiinnostuneet (79 %), nuoret, joilla on säännöllinen harrastus (74 %) ja ne nuoret, jotka kokivat TET-jaksonsa olleen erittäin hyödyllinen (81 %). Koulumenestys ei vaikuta, vaan alle 7 ja yli 9 lukuaineiden keskiarvon omaavat hakevat töitä yhtä innokkaasti.

Sen sijaan vastaajat, jotka ilmoittivat sukupuolekseen muu, hakevat kesätöitä selvästi vähemmän eli heistä 59 prosenttia aikoi hakea töitä. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista kesätöihin aikoo hakea 70 % vastaajista. Ne nuoret, jotka eivät koe kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan, hakevat kesätöihin selvästi muita harvemmin.

 

Myönteiset työelämäasenteet ja usko omiin kykyihin vaikuttavat erittäin myönteisesti aikomukseen hakea kesätöitä

Niistä nuorista, jotka odottavat erityisen innolla työelämään pääsyä, peräti 81 prosenttia kertoo hakeutuvansa kesätöihin. Myös väitteet ”Uskon löytävänsä työelämästä itselleni sopivan paikan tulevaisuudessa” ja ”Koen, että minulla on sellaiset tiedot ja taidot, joilla menestyä työelämässä” olivat voimakkaasti yhteydessä aikomukseen hakea kesätöitä.

Niistä nuorista, jotka eivät usko löytävänsä työelämästä tulevaisuudesta itselleen sopivaa paikkaa, vain 44 % aikoo hakea kesätöitä. Myös nuoret, jotka arvostavat vapaa-aikaa enemmän kuin panostamista työelämään, hakeutuvat muita vähemmän kesätöihin (62 %).

– Myönteisten työelämäasenteiden yhteys kesätöihin hakeutumiseen alleviivaa koulumaailman ja työelämän välisen yhteistyön merkitystä. Nuoret haluavat lisää tietoa työelämästä ja myönteisillä kokemuksilla – kuten onnistuneella TET-jaksolla tai kesätyökokemuksella – voi olla valtava merkitys nuoren käsitykseen työelämästä, arvioi Talous ja nuoret TATin nuorten työelämäasiantuntija Riikka Ahonvala.

– Erityisen huolestuttavaa on niiden nuorten tilanne, jotka eivät koe kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Meidän on varmistettava, että jokainen nuori saa myönteisiä kokemuksia työelämästä esimerkiksi koulun ja TETin kautta ja kokee, että työelämä on myös häntä varten.

Talous ja nuoret TATin kesätyökyselyn toteutti Taloustutkimus ja aineiston keruu tapahtui 4.2.–30.3. välisenä aikana. Kysely toteutettiin yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Vastaajia oli 6 027, joista puolet opiskeli yläasteella ja puolet toisella asteella.

Talous ja nuoret TAT ry & Nuori Yrittäjyys ry yhdistivät toimintansa 1.6.2023, ja toimivat sen jälkeen nimellä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Riikka Ahonvala

Asiantuntija, nuorten työelämäosaaminen

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568

Lauri Vaara

Erityisasiantuntija, opettajankoulutus ja tutkimus

lauri.vaara@nuortennyt.fi

044 0772 373