/ Uutinen

Uudistettu kokonaisuus kolmannen luokan vastuullisuus- ja talouskasvatukseen — Oppituntien tähtenä Ernest Lawson

Tänään julkaistu oppituntikokonaisuus tarjoaa kouluille entistä kattavammat mahdollisuudet ala-asteen talous- ja vastuullisuuskasvatukseen. Oppituntivideoilla Ernest Lawsonin esittämä Jasu, tutustuttaa oppilaat oman rahan käyttöön, omistamiseen, veroihin ja ennen kaikkea vastuun käsitteeseen.

Oman talouden perusteita opettamalla voidaan tukea lapsen kasvamista vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Talous ja nuoret TATin kolmannen luokan Mun elämä, mun vastuu -palvelun oppitunteja on pidetty jo lähes 70000 oppilaalle. Nyt uudistettu viiden oppitunnin kokonaisuus mahdollistaa ala-asteen talous- ja vastuullisuuskasvatuksen kriittisessä iässä entistä laajemmin. Oppituntikokonaisuus on toteutettu yhdessä Opetushallituksen, Rikoksentorjuntaneuvoston, poliisin sekä Kaupan liiton ja sen jäsenyritysten kanssa.

”Usein taloustaitoja aletaan opettaa vasta aikuisuuden kynnyksellä. Lasten käsitykset taloudesta muodostuvat kuitenkin jo alakouluiässä.
Nuorena annetun talouskasvatuksen merkitys on siis keskeinen.” -Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Uudistetuilla oppituntivideoilla esiintyy suositun näyttelijän Ernest Lawsonin esittämä hahmo Jasu, jonka seikkailujen kautta oppilaat tutustuvat oman rahan käyttöön, omistamiseen, veroihin ja työelämään. Keskeisenä tavoitteena on perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattu vastuulliseen toimintaan kasvaminen, sekä näpistysten ehkäisy, josta videolla oppilaille puhuu virkapukuinen poliisi.

Taloustaitojen ja vastuulliseksi kasvamisen yhteys on pantu merkille myös Kaupan liitossa, joka on ollut mukana toteuttamassa oppituntimateriaaleja.

”Kaupan liitto haluaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten taloustaitoja sekä vastuullisuuskasvatusta. Myös myymäläturvallisuuden teemat ovat meille tärkeitä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi vahvistaa.

Taloustaitoja ja yhteiskuntavastuuta voi opettaa koulussa monella tavalla. Opettaja voi integroida opetuksen osaksi eri oppiaineita tai toteuttaa sen monialaisena kokonaisuutena tai teemajaksona. Talous ja nuoret TATin kokonaisuus sisältää valmiit oppituntisuunnitelmat, opetusvideot ja laajat opettajan materiaalit, joista saa tukea tärkeiden teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa.

Tutustu uuteen Mun elämä, mun vastuu -oppituntukokonaisuuteen tästä.