/ Uutinen, Kesätyö

Työnantajilla on tuhannen taalan paikka luoda nuorille myönteisiä työelämäkokemuksia

Tulevana kesänä kymmenet tuhannet nuoret suuntaavat ensimmäisten työelämäkokemusten pariin. Vahvistamalla nuorten työelämään kohdistuvaa intoa konkreettisin toimenpitein työnantajat rakentavat aloistaan positiivisia mielikuvia, auttavat nuoria löytämään vahvuuksiaan ja ovat luomassa tulevaisuuden työntekijöitä. Talous ja nuoret TAT kannustaa työnantajia hyödyntämään nuorten koko potentiaalin ja ottamaan Duunikoutsi-sovelluksen osaksi kesätyökokemusta.

Kesätyö on usealle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Nuoret suuntaavat työelämään yleensä suurella innolla. Vuoden 2022 Nuorten tulevaisuusraportin mukaan 70% nuorista uskoo löytävänsä työelämästä itselleen sopivan paikan. On tärkeää, että tätä nuorten tulevaisuudenuskoa vahvistetaan. Tässä työnantajilla on keskeinen rooli. 

Perehdytyksessä läsnäolo sekä selkeät ohjeet ja kuvaus työtehtävistä korostuvat.

Elinkeinoelämän keskusliitto kertoi tiedotteessaan, että tulevana kesänä kesätyöpaikkojen määrässä tähdätään ennätyslukemiin. Nuorille on tarjolla peräti 140 000 kesä- ja harjoittelupaikkaa. Nuorten saapuessa työpaikoille on työnantajan vastaanotolla, perehdytyksellä sekä läpi kesätyön tarjoamilla kokemuksilla ja tuella nuorelle merkittävä vaikutus.  

“Perehdytyksessä läsnäolo sekä selkeät ohjeet ja kuvaus työtehtävistä korostuvat. Kun nuorella on selkeä käsitys siitä, mitä häneltä odotetaan ja minkä tehtävien hoitaminen on hänen vastuullaan, on kesätöiden aloittaminen helpompaa”, sanoo NYTin nuorten työelämäasiantuntija Riikka Ahonvala. 

Myös NYTin Duunikoutsi-sovellus toimii työnantajan tukena perehdytyksessä. Kesätyöntekijä voi suorittaa Duunikoutsin avulla kesätöihin keskittyvän valmennuskokonaisuuden.  

“Kesätyövalmennus opettaa nuorelle tärkeitä työelämän käsitteitä ja pelisääntöjä”, sanoo Duunikoutsista vastaava asiantuntija Essi Lehtovaara. 

On keskeistä, että työnantaja pysyy nuoren rinnalla läpi työsuhteen ja osallistaa nuoren työyhteisöön. Nuorta kannattaa kannustaa pyytämään rohkeasti apua ja kyselemään kysymyksiä. Nuorta voi myös kannustaa hyödyntämään töissä omia vahvuuksiaan ja kertomaan niistä rohkeasti työnantajalle. Duunikoutsin itsetuntemusosio opettaa nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Jos nuori esimerkiksi tekee TikTok- tai YouTube-videoita vapaa-ajallaan, hän voi olla kiinnostunut auttamaan esimerkiksi yrityksen sosiaalisen median tekemisessä.  

“Sekä nuori että työnantaja hyötyvät uusista ideoista ja näkökulmista”, Lehtovaara kiteyttää. 

Kesätyövalmennus opettaa nuorelle tärkeitä työelämän käsitteitä ja pelisääntöjä.

Kesätyöntekijälle on tärkeää tarjota monipuolisia työtehtäviä, jotta nuori saa toimialasta ja työtehtävästä monipuolisen kuvan ja kokemuksen. Yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus saada kesätyöntekijä kiinnostumaan alasta. Työpäivien hiljaisina hetkinä puolestaan nuorelle voi antaa suoritettavaksi Duunikoutsin itsetuntemukseen liittyviä haasteita, sekä kannustaa nuorta harjoittelemaan sovelluksen CV-koneen avulla ansioluettelon tekemistä. 

Kesätöiden tullessa päätökseen on nuoren saama palaute tärkeä avain tulevaisuuden työelämäkokemuksiin. Myönteinen ja rakentava palaute myös jättää nuorelle positiivisen kuvan alasta sekä työelämästä yleensä. 

 

Lue lisää Duunikoutsin ohjeista työnantajalle täällä.

Lisätietoja

Riikka Ahonvala

Asiantuntija, nuorten työelämäosaaminen

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568