/ Yrittäjyyskasvatus, Yrityskylä

Tarinallisuus ja roolipeli vahvemmin osaksi ysiluokkalaisten Yrityskylää

NYT Yrityskylä Yläkoulun uusi oppimateriaali otetaan käyttöön kaikilla alueilla syksyllä 2024. Oppimateriaalin tarina vie oppilaat ensin työnhakijoista yrityksen työntekijöiksi ja lopulta yrityksen johtoon.

Yrityskylä Yläkoulu nuoria

 

Yrityskylä Yläkoulu on pelillisyyteen perustuva oppimiskokonaisuus, jossa ysiluokkalaiset tutustuvat yritystoimintaan- ja talouteen aidon simulaation avulla. Yrityskylä Yläkoulu koostuu opekoulutuksesta, viidestä oppitunnista ja huipennuksesta Yrityskylän peliareenalla, jossa oppilaat johtavat oikeita yrityksiä kilpaa kansainvälisillä markkinoilla.  

 

Uudessa oppimateriaalissa nuori kasvaa työnhakijasta yrityksen työntekijäksi

 

Oppimateriaalin ja opeoppaan sisällöt päivittyvät täysin. Oppituntien aikana oppilaat tutustuvat muuttuvaan työelämään sekä vastuulliseen yritys- ja liiketoimintaan. Oppimiskokonaisuuden tarina vie oppilaat ensin työnhakijoista yrityksen työntekijöiksi ja lopulta yrityksen johtoon. Matkan varrella oppilaat tutustuvat oppimateriaalissa seikkaileviin Yrityskylän hahmoihin, jotka toimivat heidän neuvonantajinaan ja työkavereinaan.  

Uuden oppimateriaalin pelilliset ja tarinalliset elementit tekevät oppimisesta mielekkäämpää ja motivoivampaa. Jatkossa oppilaat voivat muun muassa luoda oppimateriaaliin oman hahmon, kerätä erilaisia saavutuksia ja tarkastella työpaikkansa tietoja. Tehtäviä suoritetaan niin yksin kuin yhdessä oman tiimin kanssa.   

Uusi oppimateriaali on jatkossakin täysin digitaalinen ja selainpohjainen. Oppimateriaalin tukena toimii opeopas, johon olemme koostaneet kaiken tarvittavan tiedon Yrityskylän oppituntien pitämiseen.  

Oppimateriaali istuu jatkossa yhä paremmin opetussuunnitelmaan ja sen sisällöt sopivat suoraan esimerkiksi oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin tunneille.  

 

 

Myös uutta pelitilannetta pilotoidaan kolmella alueella ensi lukuvuonna  

 

Yrityskylä Yläkoulun entistäkin elämyksellisempi pelitilanne otetaan käyttöön lukuvuonna 2024–2025 Keski-Suomen, Satakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylissä. Peliareenalla ysiluokkalaisten tavoitteena on kasvattaa yritysten liiketulosta ja parantaa liiketoiminnan vastuullisuutta. Oppilaat kilpailevat tuttuun tapaan toisiaan vastaan tiimeittäin, mutta tiimit edustavat eri yrityksiä. 

Pelillistäminen opetuksessa on pelimäisyyden ja pelielementtien hyödyntämistä pedagogiikan tukena, eli tapa välittää tiettyä sisältöä pelillisellä tai leikillisellä tavalla. Pelillistämisen on havaittu olevan hyödyllinen työkalu etenkin monimutkaisissa kokonaisuuksissa. 

Isabella Aura Tampereen yliopistosta on tutkinut pelillisyyden ja roolikokemuksen vaikutusta kuudesluokkalaisten Yrityskylässä.

Lue lisää tutkimuksesta

Ope tai opo, muistathan ilmoittautua syksyn opekoulutukseen, jossa perehdytämme sinut uuden opeoppaan ja oppimateriaalin käyttöön!
Ilmoittautuminen Yrityskylään lukuvuodelle 2024–2025 aukeaa 6.5.

Lue lisää palveluistamme yläkouluille!