/ Uutinen

Taloutta opitaan nyt pelaamalla

Uusi Taloussankari-mobiilipeli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osia ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja.

Valtaosa nuorista on kiinnostunut talousasioista, mutta ei koe saavansa riittävästi opetusta taloudesta. Tulokset selviävät tuoreesta Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta. Enemmistö nuorista on tutkimuksen mukaan kuitenkin halukkaita parantamaan omia taloustaitojaan. Arjen taloustaitoja voi nyt opetella ja harjoitella uuden Taloussankari-mobiilipelin avulla. Taloussankari-pelissä pelaaja pääsee elämään nuoren arkea ja tekemään valintoja omaan talouteen liittyen. Säästöjen lisäksi pelissä kartutetaan hyvinvointipisteitä.

Oma rahankäyttö ja arkitalouden hoitaminen ovat nuorille tärkeitä teemoja, joita ei välttämättä opetella kotona yhdessä vanhempien kanssa, eikä myöskään riittävästi koulussa.

”Nuoria kiinnostaa talousasiat, mutta me aikuiset helposti lyttäämme kiinnostuksen joko puhumalla taloudesta vaikeaselkoisesti tai totaalisesti vaikenemalla. Halusimme kehittää työkalun, jonka avulla nuori voi joko itsenäisesti tai ohjatusti koulussa käydä läpi oman talouden palasia ja oppia hahmottamaan kokonaiskuvaa, siksi kehitimme Taloussankari-pelin”, TATin talous- ja työelämäasiantuntija Riikka Lehtinen kertoo.

Taloussankari-pelin ovat toteuttaneet ja taloussisällön suunnitelleet Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nordea ja Pörssisäätiö. Teknisestä toteutuksesta on vastannut peliyhtiö 10monkeys. Peli on suunnattu noin 13–17-vuotiaille ja se on maksutta kaikkien pelaajien käytössä.

”Haluamme, että talousosaamisesta tulee kansalaistaito. Olemme Nordeassa viime vuosina panostaneet merkittävästi lasten ja nuorten talouslukutaidon vahvistamiseen esimerkiksi olemalla mukana Yrityskylä-toiminnassa ja vierailemalla oppilaitoksissa ja kohtaamme tänäkin vuonna yli 100 000 lasta ja nuorta aiheen tiimoilta. Säästämisen, sijoittamisen ja rahoittamisen asiantuntijamme ovat olleet vahvasti mukana Taloussankari-pelin eri vaiheiden suunnittelussa ja olemme iloisia, että pelillistämisen avulla talousosaamiselle voidaan kehittää uudenlainen oppimisympäristö”, sanoo Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Jani Eloranta.

Talousosaamista kouluihin

Jopa 90 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että koulun tehtävä on opettaa taloustaitoja. Kuitenkin ainoastaan viidennes yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista kokee saavansa koulusta riittävän osaamisen taloudesta, selviää Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta.

”Etenkin peruskoulun rooli taloustaitojen opettamisessa on äärimmäisen tärkeä, sillä siellä tavoitetaan kaikki nuoret taustasta ja lähtötasosta riippumatta. Taloussankari sopiikin hyvin esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla pelattavaksi. Peli tutustuttaa nuoret kiinnostavalla tavalla oman talouden eri teemoihin, kuten säästämiseen ja sijoittamiseen”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kommentoi.

Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä syys-lokakuussa 2018. Tutkimukseen vastasi yhteensä 648 nuorta yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Tutkimuksen toteutti Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimeksiannosta T-Media Oy.