/ Uutinen

Sijoittaminen kiinnostaa poikia, oma taloudenhallinta tyttöjä

Nuoret ovat kiinnostuneita opiskelemaan nykyistä enemmän taloussisältöjä koulussa. Tuore Talous ja nuoret TATin teettämä tutkimus paljastaa eroja nuorten kiinnostuksen kohteissa eri talousaiheissa.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen mukaan yläkoululaisista jopa 35 prosenttia haluaisi opiskella koulussa enemmän säästämistä ja sijoittamista. Talouden sisällöissä on nähtävissä selvästi sukupuolittuneet kiinnostuksen kohteet: pojat ovat kiinnostuneempia liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä, kun taas tyttöjä kiinnostaa poikia enemmän vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys. Sijoittaminen ja säästäminen sekä oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen kiinnostavat sekä tyttöjä että poikia eniten, mutta eri järjestyksessä ja mittakaavassa.

Jopa 40 prosenttia vastanneista pojista haluaisi opiskella säästämistä ja sijoittamista, kun tytöistä luku oli 10 prosenttiyksikköä pienempi. Omaa taloudenhallintaa ja kulutuskäyttäytymistä haluaisi opiskella reilu kolmannes tytöistä ja vajaa kolmannes pojista. Ainoastaan 13 prosenttia vastaajista ei halunnut opiskella lisää mitään annetuista vaihtoehdoista.

”Talouden oppisisällöille on selvästi kysyntää peruskoulussa. Monipuolinen talouden käsittely auttaa nuoria hahmottamaan paremmin talouden eri ulottuvuuksia: oman talouden hallintaa, kansantaloutta ja liiketoimintaa”, Talous ja nuoret TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kommentoi.

”On kiinnostavaa havaita, että yrittäjyys ja vastuullisuus ovat teemoina jonkin verran sukupuolittuneita. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys kiinnostavat tyttöjä teemoina, mutta ainakaan vielä ei ole nähtävissä mitään kytköstä siinä, että nämä kiinnostuksen kohteet ohjaisivat myös opiskelu- ja alavalintoja. Yrittäminen taas on ollut perinteisesti miesvaltaista, mikä saattaa selittää poikien kiinnostusta yrittäjyyden teemoja kohtaan”, Tenhunen-Ruotsalainen jatkaa.

TAT nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2020 suomalaisissa yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 9 000 nuorta, joista yläkouluista oli 5 905 nuorta. Tutkimuksen toteutti Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta T-Media Oy. Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan elokuussa 2020.

 

Talous ja nuoret TATilla on 16 Yrityskylää, joiden innovatiivisissa oppimisympäristöissä sekä niihin liittyvissä oppimiskokonaisuuksissa opetetaan 6.- ja 9.-luokkalaisille talous- ja työelämätaitoja sekä yrittäjyyttä. Lisäksi TAT tarjoaa nuorille mahdollisuuden harjoitella taloustaitoja Taloussankari-mobiilipelin avulla, monipuolisia opintokokonaisuuksia taloudesta toisen asteen opiskelijoille ja talouden työpajoja eri kouluasteille. TAT myös kiertää kouluja Mun elämä -kiertueilla ja järjestää opettajille täydennyskoulutusta talousasioissa.