/ Uutinen

Talouden perustaidoista tukea vastuulliseksi kasvamiseen – suosittu oppituntikokonaisuus tutustuttaa kolmasluokkalaiset oman talouden hallintaan

Uudistettu oppituntikokonaisuus mahdollistaa entistä kattavamman talous- ja vastuullisuuskasvatuksen peruskouluissa. Oppitunneilla tutustutaan oman talouden hallintaan, omistamiseen, veroihin ja erityisesti vastuun käsitteeseen.

Keväällä uudistettu viiden oppitunnin Mun elämä, mun vastuu -oppituntikokonaisuus mahdollistaa peruskoulun 3.–6. -luokkalaisten talouskasvatuksen innostavalla tavalla ja opetussuunnitelmaan perustuen. Mun elämä, mun vastuu -oppitunteja on pidetty jo yli 70000 peruskoululaiselle.

TATin palvelupolun kolmannen luokan oppituntikokonaisuus koostuu viidestä oppituntivideosta ja laajoista oppituntimateriaaleista. Videoilla seikkaileva Ernest Lawsonin esittämä hahmo Jasu tutustuttaa oppilaat tarinoittensa kautta oman rahan käyttöön, omistamiseen, veroihin, työelämään ja yrittämiseen sekä ennen kaikkea vastuun käsitteeseen. Kokonaisuus vahvistaa oppilaan toimijuutta, ymmärrystä siitä, että omilla valinnoilla voi vaikuttaa omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Oppituntien keskeisenä tavoitteena ovat perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattu vastuulliseen toimintaan kasvaminen, ja näpistysten ehkäisy. Näpistyksistä ja luottamuksesta opetusvideolla oppilaille puhuu virkapukuinen poliisi.

”Omien valintojen vaikutus omalle ja yhteiselle tulevaisuudelle on nuorena usein vaikea hahmottaa. Oman talouden perustaitojen opettaminen varhaisessa vaiheessa on keskeistä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamiselle.”

Riikka Ahonvala, nuorten työelämäasiantuntija, Talous ja nuoret TAT

Talous ja nuoret TATin ja Kaupan liiton sekä sen jäsenyritysten välinen yhteistyö kolmannen luokan talouskasvatus- ja vastuullisuuskokonaisuuden parissa jatkuu. Kokonaisuuden vaikuttavuutta pyritään kasvattamaan entisestään ja siitä tehdään ruotsinkielinen versio. Uutena kumppanina mukaan yhteistyöhön liittyy Stockmann.

— Olemme iloisia siitä, että Mun elämä, mun vastuu -yhteistyö jatkuu vahvalla kumppanijoukolla. Kauppa haluaa olla mukana tukemassa kasvamista vastuulliseen toimintaan, ehkäistä näpistyksiä sekä vahvistaa ymmärrystä omistamisesta ja oman rahan käytöstä. Tärkeää on myös innostaa nuoria näkemään oma tulevaisuus ja työelämä myönteisellä tavalla, Kaupan liiton viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Pia Pere-Vanhanen toteaa.

Oman talouden hallintaa ja omaa vastuuta voi opettaa kouluissa monella tavalla. Mun elämä, mun vastuu kokonaisuuden voi integroida osaksi eri oppiaineita. Oppitunnit voi toteuttaa myös monialaisena kokonaisuutena tai teemajaksona. Se sisältää valmiit oppituntisuunnitelmat, opetusvideot ja laajat opettajan materiaalit teemojen käsittelyn tueksi.

 

Lue lisää Mun elämä, mun vastuu oppituntikokonaisuudesta.

 

Palvelun uutena projektipäällikkönä aloittaa 1.11.2022 alkaen Talous ja nuoret TATin nuorten työelämäasiantuntija Riikka Ahonvala. Mun elämä, mun vastuu -oppitunnit on toteutettu yhteistyössä Opetushallituksen, Rikoksentorjuntaneuvoston sekä Kaupan liiton ja sen jäsenyritysten Keskon, K-kauppiasliiton, Lidlin, S-ryhmän, Stockmannin, ja Tokmannin kanssa.