/ Uutinen

Nuorten tulevaisuuden työelämämaisemat nyt julkaisuna

TAT Nuorten tulevaisuusraportti on jokavuotinen tutkimus, joka kartoittaa yläkoululaisen, lukiolaisen ja ammatillisen opiskelijan näkemyksiä tulevasta työelämästä. Vuoden 2021 tuloksista on nyt koostettu julkaisu, joka välittää nuorten ajatuksia tiivistetyssä muodossa.

TAT Nuorten tulevaisuusraportin tämän vuoden tuloksista kävi ilmi, että tyttöjen kiinnostus johtajuuteen on kasvussa. Niin tyttöjen kuin poikienkin ajatukset tulevasta alasta ovat kuitenkin edelleen hyvin perinteisiä. Tyttöjä kiinnostavat jo valmiiksi naisvaltaiset alat, poikia miesvaltaiset. Vanhempien koulutustausta ja työllisyystilanne vaikuttavat vahvasti nuoren valintoihin. Nuoret saavat työelämätietoa paitsi koulusta ja vanhemmilta sekä ystäviltä, myös laajasti digitaalisten kanavien kautta.

Nyt julkaistun Nuorten työelämämaisemat -julkaisun tavoitteena on välittää nuorten ajatuksia, asenteita ja odotuksia työelämästä. Julkaisuun on nostettu kolme ilonaihetta ja kolme huolenaihetta, joista on käyty asiantuntijoiden kanssa keskustelua mm. tulosten julkistamisen yhteydessä toukokuussa sekä Suomi Areenalla heinäkuussa.

Julkaisu soveltuu esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten käyttöön, opetuksen kehittämiseen sekä esimerkiksi kuntapäätöksenteon tueksi.

Lataa Nuorten työelämämaisemat -julkaisu täältä

 

TAT Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 1.3.–1.4.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 14 939 nuorta, joista yläkoululaisia oli 11 486, lukiolaisia 2 168 ja ammatillisia opiskelijoita 1 285. Vastaajista tyttöjä oli 7 813 ja poikia 6 117. Tutkimuksen toteutti Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta tutkimusyhtiö Insight360 Oy.