/ Uutinen

Luetko kokeisiin oikealla tekniikalla? Lukutapoja on useita

Lukeminen tuntuu usein työläältä ja se vie liikaa aikaa. Taitava lukija osaa yhdistellä erilaisia lukemistekniikoita erilaisten tekstien lukemisessa. Tekstin tyyli ja lukemisen tavoitteet määrittävät, millainen lukutapa on toimivin.

Erilaisia lukutapoja

Silmäilevä lukeminen antaa yleiskuvan tekstistä tai kirjasta. Laajan yleiskäsityksen saaminen auttaa ymmärtämään kokonaisuutta. Silmäily jäsentää tekstiä ja auttaa muistamaan eri osa-aluita paremmin, kun kokonaiskuva tekstistä on muodostunut.

Aloita tutustuminen kirjaan selailemalla sitä. Mieti rauhassa, mitä aiheella ja otsikoilla voitaisiin tarkoittaa. Käy läpi kirjan kuvia ja kuvatekstejä. Millaisen käsityksen saat kirjasta kokonaisuutena? Minkä asioiden ympärille kirjan tekstit liittyvät? Lue takakansi, sisällysluettelo ja esipuhe. Olet jo varsin pitkällä aiheen kokonaisuuden hahmottamisessa!

Hakuluku eli yksittäisten tietojen hakeminen on silmäilylukua, jonka harjoittelu vähentää lukemiseen tarvittavaa aikaa. Nykyisen valtavan tietomäärän keskellä on joskus hankalaa ehtiä lukea isoa kokonaisuutta ja usein se ei ole tarpeellistakaan. Usein pieni tieto isosta määrästä riittää. Silloin on hyvä osata poimia vain tarvittava tieto muun tiedon seasta.

Syventävä lukeminen on se tapa lukea, jota usein kokeisiin lukemisessa tarvitaan. Syventävällä lukemisella tarkoitetaan sitä, että lukija hallitsee ja ymmärtää koko tekstin. Jäsentämistä ja tekstin ymmärtämistä auttavat muistiinpanojen, ajatuskarttojen ja kysymysten tekeminen. Joskus myös tiivistelmän kirjoittaminen itselle tärkeimmistä kokonaisuuksista auttaa muistamaan ja hahmottamaan luettua.

Lopuksi on hyvä vielä kertaalleen käydä läpi päivän aikana lukemasi asiat. Voit esimerkiksi pyytää kaveriasi tai vanhempiasi kyselemään tekstistä tai kirjasta asioista.

 

Kiinnostuitko? Lukukeskuksen sivuilta löydät paljon tietoa lukemisesta ja sen hyödyistä. 10 faktaa lukemista -tietopaketti tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta.