/ Uutinen

Kyselytutkimus: Nuoret janoavat talousosaamista – tiedonlähteet vaihtelevat

Nuoria opiskelijoita luennolla.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti selvitti lähes 6 400 nuoren ajatuksia ja asenteita taloudesta. Kyselytutkimuksen mukaan 70 % nuorista haluaisi ymmärtää taloutta paremmin.

Nuoret ovat kiinnostuneita taloudesta. Vain joka viides on sitä mieltä, että talousasiat eivät kiinnosta. Oma talousosaamisen taso huolestuttaa joka kolmatta.

– Nuoret haluavat parantaa omaa talousosaamistaan. Asia kiinnostaa, vaikkakaan oman talousosaamisen taso ei juuri huoleta. Yläkoulussa ja toisella asteella nuorten suhde oman talouden hallintaan onkin vasta hiljalleen hahmottumassa. Tämä voi selittää myös epävarmojen vastaajien huomattavaa osuutta talousosaamisen kysymyksissä, kommentoi TATin erityisasiantuntija Lauri Vaara.

Vanhemmat ja sukulaiset ykköslähteinä talousosaamisessa – myös kouluopetuksen merkitys on suuri

– Eniten nuoret kokivat oppivansa talousosaamista vuorovaikutuksesta vanhempien ja sukulaisten kanssa. Myös koulu, keskustelut kavereiden kanssa sekä sosiaalinen media koettiin tärkeiksi taloustaitojen oppimisessa, avaa Talous ja nuoret TATin erityisasiantuntija Lauri Vaara.

Sukupuolten välillä löytyi jonkin verran eroja. Erityisesti tytöillä korostui lähiverkoston (tytöt 73 %, pojat 55 %) merkitys talousosaamisen kartuttamisessa. Pojat taas kokivat oppivansa taloustaitoja tyttöjä enemmän epävirallisissa ympäristöissä, kuten YouTubessa (pojat 41 %, tytöt 31 %) ja pelaamalla (pojat 23 %, tytöt 4 %). Muunsukupuolisten kohdalla eri lähteiden painotus jakautui hieman tasaisemmin, mutta erityisesti lähiverkoston merkitys näytti olevan tyttöjä ja poikia vähäisempi.

Raha on yhä vaikeampi hahmottaa ja tarve yhdenvertaiselle talousopetukselle vain kasvaa

– Heittelehtivä maailmantilanne, ennakoimattomuus ja digitalisoituminen ovat omiaan tekemään taloudesta vaikeasti hahmotettavaa ja heikentämään hallinnan tunnetta raha-asioissa. Asenteet talouteen ja kuluttamiseen syntyvät varhain, joten tarve yhdenvertaiseen ja saavutettavaan talousopetukseen on ilmeinen, summaa Lauri Vaara.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti on vuosittainen kyselytutkimus, joka tarkastelee nuorten asenteita ja odotuksia työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä. Vuonna 2022 kyselytutkimukseen vastasi vuonna 6 397 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin 27.1.–8.4.2022 ja sen toteutti Taloustutkimus Oy.

Lisätiedot

Lauri Vaara

Erityisasiantuntija, opettajankoulutus ja tutkimus

lauri.vaara@nuortennyt.fi

044 0772 373