/ Blogi, Yrittäjyyskasvatus, VESO

Koulujen ja yritysten yhteistyö kaipaa lisänostetta

Nuoria työskentelemässä yhteistyössä.

Kirjoittaja: Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät

Koulujen ja yritysten vuoropuhelu sekä yhteistyö on tärkeä osa yrittäjyyskasvatusta. Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin erityisasiantuntija Lauri Vaara on työssään huomannut, kuinka yritysyhteistyö tarjoaa nuorille monipuolisia kokemuksia työelämästä sekä avartaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Yritysvierailut myös rakentavat siltoja koulussa opitun ja työelämässä tarvittavan osaamisen välillä, mikä voi lisätä opiskelun merkityksellisyyttä nuoren silmissä, Vaara täydentää.

Opettajille tehty kysely näyttää, että tämä yhteistyö ei houkuttele opettajia. Kolme neljästä kyselyyn vastanneista opettajista ei ole järjestänyt yrittäjien vierailuja kouluun ja lähes 70 % opettajista ei ole järjestänyt vierailuja yrityksiin viimeisen puolen vuoden aikana. Mittaus toteutettiin osana Taidolla tulevaisuuteen! -koulutuksia.

Kyse ei ole notkahduksesta, jonka korona-ajan sulku olisi jättänyt jälkeensä. Yhteistyö on aina ollut vähäistä, vahvistaa projektitutkija Anu Raappana LUT yliopistosta. Raappanan mukaan yhteistyötä tulisi lisätä, sillä jos vain osa opettajista tekee yhteistyötä, vain osa oppilaista pääsee mukaan yritysyhteistyöhön.

Yhteistyölle on kipeä tarve, sillä LUT-yliopiston Ysimittari-tutkimukseen (2020–2022) vastanneista nuorista vain 34 % koki koulun tarjonneen riittävästi tietoa yrittäjyydestä. Myös NYT Nuorten tulevaisuusraportti 2023 -kyselytutkimuksen mukaan suurin osa nuorista toivoi kuulevansa koulussa lisää työelämästä.

Raappanan mukaan yhteistyötä voidaan lisätä esimerkiksi auttamalla opettajia yrityskontaktien hankinnassa. Yhteistyötä ei voi kuitenkaan sälyttää vain opettajien harteille, vaan esimerkiksi kunnan elinkeinotoimi tulisi saada mukaan. Lisäksi oppilaitoksen tuki on ensiarvoisen tärkeä, Raappana muistuttaa.

VESO-koulutus ”Taidolla tulevaisuuteen!” tarjoaa opettajille mahdollisuuden oppia lisää työelämäyhteistyöstä ja luoda yhteyksiä työelämään.

Tutustu maksuttomiin VESO-koulutuksiin

 

Teksti:
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät