/ Uutinen

Vuoden opo: ”Työelämäkasvatus on yhteistyötä kodin, koulun ja työelämän välillä.”

Vuoden opinto-ohjaajan Kati Ahosen mukaan nuorilla on nykyään enemmän vaatimuksia työelämää kohtaan. Työviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin merkitys on kasvanut ja sitä myötä myös vaatimukset työolosuhteita ja esimiestyötä kohtaan ovat nousseet.

Kati Ahonen Vaasan Vamiasta on valittu vuoden 2022 opinto-ohjaajaksi. Ahonen sai palkinnon työstään Hämeenlinnassa pidetyssä Suomen opinto-ohjaajat ry:n seminaarissa. Valinnan vuoden oposta tekivät yhdessä Talous ja nuoret TAT, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö ja Suomen opinto-ohjaat ry. TAT Haastatteli Ahosta opinto-ohjauksesta, työelämäkasvatuksesta ja ohjaustyön tulevaisuudesta

Opiskelijoiden kohtaaminen ja työn haastavuus motivaation lähteenä

Ahosella on 11 vuoden kokemus opinto-ohjaajan työstä ja peräti 25 vuoden kokemus ohjausalalta.
Opon työssä Ahosta motivoi erityisesti työn monipuolisuus, haastavuus ja opiskelijoiden kohtaaminen.
Työn haastavuus on Ahoselle motivaation lähde.

 -Parasta tietenkin on nähdä opiskelijoiden ammattitaidon kehittyminen ja tavoitteiden saavuttaminen työllistymisen tai jatko-opintopaikan myötä. Vaatii myös opinto-ohjaajalta luovuutta, välillä rohkeuttakin, että saamme rakennettua jokaiselle heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavan opintopolun.”

Työelämä vaatii jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä

Pitkän työuransa aikana Ahonen on ehtinyt nähdä työelämän ja nuorten työelämähaaveiden muutoksen.
Nykyään nuoret vaativat työelämältä enemmän.

-Työura koostuu monesti useista eri työpaikoista ja työelämä vaatii jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Nuoret myös uskaltavat vaihtaa ammattia tarpeen tullen. Sitä edesauttaa varmasti koulutusmahdollisuuksien monipuolistuminen ja työn ohessa tehtävien opintojen mahdollisuus. Nuorilla on myös enemmän vaatimuksia työelämää kohtaan. Työviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin merkitys on kasvanut ja sitä myötä myös vaatimukset työolosuhteita ja esimiestyötä kohtaan.

Koulutuksenjärjestäjien ja työelämän yhteistyö lisääntyy entisestään. Myös opinto-ohjaajien ja työelämän yhteistyö tulee lisääntymään.

Talous- ja työelämäkasvatus on yhteistyötä

Ahosella on näkemys myös talous ja työelämäkasvatuksen kehittämiseen. Ensimmäisten työelämäkokemusten, TET-jaksojen ja koulutussopimusjaksojen merkitys on hänestä keskeinen.

-On tärkeää, että ensimmäisistä työelämäkokemuksista huolehditaan, ja että kaikki ammatillisessa koulutuksessa olevat saavat koulutussopimuspaikan. Työelämäkasvatus on kaiken kaikkiaan yhteistyötä kodin, koulun ja työelämän välillä. Ammatillisessa koulutuksessa talouskasvatus sisältyy yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetukseen. Talouskasvatus on kuitenkin laajempi kokonaisuus ja koen, että siitä on vastuu myös ammatillisilla opettajilla ja meillä opinto-ohjaajilla ohjauskeskustelujen yhteydessä.

Miltä näyttää opinto-ohjauksen tulevaisuus?

Työelämän muutokset heijastuvat luonnollisesti myös ohjaustyön tulevaisuuteen.
Ahonen näkee, että tulevaisuuden ohjaustyössä korostuvat ammatinvaihtajat ja lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitsevat opiskelijat.

-Muun muassa osatutkintojen suorittaminen yleistyy ja koulutuksenjärjestäjien ja työelämän yhteistyö lisääntyy entisestään. Myös opinto-ohjaajien ja työelämän yhteistyö tulee lisääntymään.

Vuoden opoksi palkitsemiseen Ahonen suhtautuu varsin tyynesti. Tärkeimmät ihmiset hän silti ottaa mukaan juhlintaan.

 No, ei varmaan mitään suuria juhla-ajatuksia. Jos vaikka veisin perheen syömään tai tarjoaisin opo-tiimille kahvit😊

 

Talous ja nuoret TAT onnittelee  Kati Ahosta saavutuksestaan.