/ Blogi

Kolme askelta, jotka astelemalla nuori ottaa haltuun tulevaisuuden työelämätaidot

Tulevaisuus haastaa jokaisen ajattelua ja osaamista samalla, kun se saa mielemme avautumaan erilaisten mahdollisuuksien ja todennäköisyyksien tarkastelulle. Parhaimmillaan tämä ajaa meidät kehittymään ja oppimaan uutta, pahimmillaan taas lamautumaan vaihtoehtojen edessä.

Tulevaisuus haastaa jokaisen ajattelua ja osaamista samalla, kun se saa mielemme avautumaan erilaisten mahdollisuuksien ja todennäköisyyksien tarkastelulle. Parhaimmillaan tämä ajaa meidät kehittymään ja oppimaan uutta, pahimmillaan taas lamautumaan vaihtoehtojen edessä.

Tulevaisuuteen asennoituminen on haastavaa, koska emme voi tarkasti tietää, mitkä mahdollisista tulevaisuuksista toteutuvat ja millä aikataululla. Samalla näkemyksiimme vaikuttavat monet taustatekijät, kuten maailmankatsomuksemme ja tietoon liittyvät uskomuksemme. Ilmoilla onkin hämmentävän erilaisia tulkintoja tulevasta, minkä voi huomata vaikka kurkistamalla kuntavaalikeskusteluun.

Tulevaisuuden yleinen epämääräisyys hämärtää myös näkymiä tulevaisuuden työstä, mikä haastaa erityisesti kasvatus- ja koulutusalaa.  Millaiset eväät tulisi pakata matkalle mukaan, jotta nuori osaisi luovia itselleen väylän läpi usvaisen tulevaisuuden kohti mielekästä työtä? Millaisia kokemuksia tulisi tarttua matkaan TET-harjoittelusta ja kesätöistä? Eväitä on onneksi hyvin saatavilla, tai ainakin niiden kuvauksia. Tulevaisuuden osaamista koskevia selvityksiä ja listauksia on nimittäin lukemattomia. Reppu tulee helposti liian täyteen.

Talous ja nuoret TATissa tavoitteenamme on auttaa kouluja nuorten valmistautumisessa tulevaan ja erityisesti tulevaisuuden työelämään. Siksi olemmekin selvittäneet ja pohtineet paljon, mitä tulevaisuuden taitoja erityisesti haluaisimme olla mukana tukemassa. Lopulta päädyimme yhdeksään taitoon. Sen verran pitäisi myös mahtua työmuistiimme hyvänä päivänä. Jaoimme taidot vielä kolmeen askeleeseen muistamisen helpottamiseksi.

Ensimmäinen askel otetaan kohti omaa itseä

Sisäinen kasvu tarkoittaa omaksi itsekseen tulemista sekä oman potentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä. Se edellyttää meiltä taitoa asettaa tavoitteita omalle toiminnalle sekä kehittää omaa osaamistamme omien vahvuuksiemme ja kiinnostuksiemme pohjalta. Sisäinen kasvu on omien sisäisten valmiuksien haalimista ja vaalimista, mutta toisaalta myös oman rajallisuuden tiedostamista ja hyväksymistä.

  • Itsetuntemus
  • Itsensä johtaminen
  • Jatkuva oppiminen

Toisella askeleella pysähdytään tarkastelemaan muita

Toisella askeleella katsotaan ulos itsestä ja tarkastellaan itseä vuorovaikutuksessa ympäristöön. On opittava tunnistamaan mahdollisuuksia ja toisaalta riskejä sekä reagoimaan niihin yhdessä muiden kanssa. Taito saada muiden ajatukset täydentämään omiaan sekä kyky toimia innostavalla ja tehokkaalla tavalla tiiminä leventää hartioita ja johdattaa parempiin tuloksiin myös epävarmoissa olosuhteissa.

  • Aloitteellisuus
  • Yhteistyö
  • Resilienssi

 
Kolmas askel haastaa toimimaan

Kun ympäristöön on sopeuduttu ja yhteistyökuviot ovat selvillä, on aika ottaa kolmas askel. Kolmannella askeleella ryhdytään hommiin. Työelämässä tulee ennemmin tai myöhemmin aina vastaan haasteita, joiden selättäminen edellyttää usein ongelmaratkaisukyvyn lisäksi myös luovia ratkaisuja ja vastuullisuutta.

  • Innovointi
  • Vastuullisuus
  • Ongelmanratkaisu

Toivomme, että tämä yhteenveto tarjoaa mahdollisimman monen ajattelulle sellaisen pohjan, jota voi omassa mielessään vielä päivittää ja täydentää. Taitojen tarkemmat lähteet ja kuvaukset voi lukea TATin toisesta julkaisusta, johon pääsee tästä. 

Kirjoittaja on oppisympäristöjen pedagogiseen muotoiluun erikoistunut luokanopettaja, joka on kiinnostunut erilaisten oppimista tukevien ratkaisujen kehittämisestä. Lauri arvostaa rauhallisia aamuja, omaan juureen tehtyä leipää sekä luontevuutta suhteessa toisiin ihmisiin ja elämään.