DIGICONSUMERS

Tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä. Löydät hankkeen sivuilta ajankohtaista tutkimustietoa sekä asiantuntijoiden blogikirjoituksia.

Tutustu tutkimushankkeeseen

Tutkimushanke koostuu viidestä osa-alueesta

  1. Nuoret kuluttajat digitaalisissa ympäristöissä
  2. Nuoren digitaalisiin- ja taloustaitoihin vaikuttavat tekijät
  3. Nuorten talousosaamiseen vaikuttavat tekijät, asenteet ja olosuhteet
  4. Pelilliset lähestymistavat ja talouskoulutuksen digitaaliset työkalut
  5. Vuorovaikutus, viestintä ja yhdessä kehittäminen

DigiConsumers -hanketta johtaa Jyväskylän yliopisto

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2025. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

 

Lisätietoja

Eija Seppänen

Asiantuntija, DigiConsumers

eija.seppanen@nuortennyt.fi

040 5083 645